Er werden geen afspraken op papier gezet over de samenwerking van Theo Francken met Soedan. Dat heeft premier Michel moeten toegeven op een vraag van Dirk Van der Maelen. 

Het was al langer duidelijk dat Theo Francken geen klare wijn had geschonken over de samenwerking met Soedan. Daarom wou Dirk van der Maelen wel eens de papieren zien waarin de afspraken rond die samenwerking genoteerd stonden. "Ik neem aan dat de staatssecretaris, die we allemaal hebben zien blinken naast de ambassadeur van Soedan, minstens de zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd om de afspraken met Sudan op papier te zetten", vroeg Dirk Van der Maelen hem dan ook. Zoals verwacht kon premier Michel die papieren niet voorleggen. Hij kon enkel toegeven dat De afspraken met Soedan over de identificatiemissie in ons land geen voorwerp zijn geweest van een beslissing op de ministerraad en dat hij dus ook geen papieren erover had.

“Het mag dus duidelijk zijn dat Theo Francken in deze zaak solo slim gespeeld heeft”, ging Van der Maelen verder. “En dat is heel bedenkelijk, vooral als je weet hoe er vaak een loopje wordt genomen met de mensenrechten. Deze zaak is dan ook niet voor herhaling vatbaar.”