Bart Somers en Caroline Gennez hebben gisteren het coalitieakkoord tussen VLD-CDO-GROEN en SP.A-Spirit voorgesteld. Het kreeg de naam 'Mechelen 2020' mee. Somers en Gennez noemen het een project voor een kwaliteitsvolle stad. «Een stad waar iedereen een volwaardige plek heeft, waar alle mensen kansen krijgen», zeggen ze. Mechelen moet de komende jaren vooral een nettere, meer welvarende, actievere en groenere stad worden. «Een thuis waar alle Mechelaars fier op kunnen zijn.»

Het nieuwe stadsbestuur wil veel aandacht besteden aan de levenskwaliteit van de huidige Mechelaars, maar tegelijkertijd nieuwe inwoners aantrekken om de sociale mix te verbeteren. Iedereen moet uitzicht hebben op een betaalbare en kwaliteitsvolle woning. Jaarlijks komen er daarom minimaal 200 bouwkavels bij. Die zijn mogelijk door de ontwikkeling van binnengebieden zoals oude industriële sites en het in fasen aansnijden van nieuwe woongebieden. Opvallend is dat in Stuivenberg en Spreeuwenhoek-Venne maximum 250 bouwkavels worden gerealiseerd. Het gebied rond het Keerdok en de Arsenaalsite worden nieuwe stadswijken. Er komt een huisvestingsfonds om gronden en verloederde panden aan te kopen, te ontwikkelen en terug op de markt te brengen.

Groene rivierstad

De Mechelaars moeten ook graag in hun stad leven. Daarom wil het nieuwe bestuur elke Mechelaar een groen- of speelelement bezorgen binnen een afstand van 400 meter van zijn woning. In een straal van een kilometer moet een groter groencomplex beschikbaar te zijn. Mechelen wordt ook een 'groene rivierstad' dankzij het project Benedendijlevallei. Er komen zes speelbossen en het landelijke karakter van het Hombeeks plateau zal worden versterkt. De bebloemingsactie gaat door en wordt meer doorgetrokken naar de wijken. Alle woon- en winkelstraten worden minimaal elke veertien dagen gekuist.

Mercierplein

In elke wijk rond het stadscentrum komt er een concreet stadsproject - de vernieuwing van een plein of het scheppen van nieuwe openbare ruimte - dat de vernieuwing in die buurten versterkt. Elk jaar worden in 30 straten de fiets- en voetpaden volledig hersteld en vernieuwd. De steenwegen krijgen een grondige opknapbeurt. De vesten worden omgetoverd tot groene boulevards met een Brusselpoort- en een Hogeschoolplein. De Dijle aan de Zandpoortvest wordt terug blootgelegd. Er komt een ondergrondse parking onder het Kardinaal Mercierplein en het nieuwe bestuur wil een parkeergebouw realiseren op de parking van Carrefour. Er komen ook tien gratis buurtparkings.

«Akkoord is fabeltjeskrant»

«Het coalitieakkoord betekent niet veel. Het is een fabeltjeskrant, zeker als je weet wat een handtekening waard is voor de ondertekenaars», reageert Karel Van Butsel, fractieleider van CD&V/N-VA. Hij haalt een zinnetje aan uit de inleiding. «Somers en Gennez schrijven letterlijk: 'Niet alles dat in het coalitieakkoord staat, zal reeds in 2012 volledig gerealiseerd zijn'. Ze zeggen dus nu al dat ze het akkoord niet zullen uitvoeren. Uit de bevoegdheden van de schepenen kunnen we wel een en ander afleiden. Administratieve vereenvoudiging en Benedendijlevallei zijn nieuw, integrale veiligheid verdwijnt. We zien waar de prioriteiten liggen.»