Onze afdeling heeft kennis genomen van de beslissing van de Federale Regering met betrekking tot de toekomst van de Civiele Bescherming en meer bepaald de Operationele Eenheid van Liedekerke.

Het is duidelijk dat de gevoerde acties en vooral de door de bevolking geuite vrees voor een verminderde veiligheid de initiatiefnemer, NV-A Minister Jambon, ertoe gebracht hebben uiteindelijk aandacht aan de plaatselijke situatie te besteden.

Onze bevolking, en deze van de omliggende gemeenten, hebben vooral nood aan een brandweer en ziekenwagen die snelheid koppelt aan efficiënte. De Civiele Bescherming staat daar vandaag borg voor. Als gevolg van het optreden van beide coalitiepartijen is dit punt van de veiligheid toegezegd. In de werkgroep die de overgang moet uitwerken, zullen we er sterk op toezien dat de gedane beloften worden uitgevoerd en wij op de huidige site verzekerd blijven van de aanwezigheid van een permanente beroepsbrandweer en een modern uitgeruste ambulancedienst.

Onze afdeling betreurt echter de vastheid waarmee NV-A Minister Jambon vasthoudt aan de sluiting van diverse eenheden. Wij blijven ervan overtuigd dat de veiligheid van het ganse land, en dus zeker ook van de Vlaamse regio, niet beter kan gediend worden dan door een decentralisatie van de hulpdiensten. Met andere woorden: in de locaties waar deze kazernes nu gevestigd zijn. Centralisatie én inkrimping leidt hier niet tot een verhoogde veiligheid. Wij blijven ons dan ook met alle middelen verzetten tegen de aangekondigde sluiting.

Hierbij beperken wij ons niet enkel tot de eigen gemeente. Ook de brede regio zoals die nu door de Operationele Eenheid van Liedekerke wordt bediend, heeft recht op veiligheid en de nodige inzet. Dit verdwijnt met de sluiting van Liedekerke volledig. Brussel en de omgeving van onze hoofdstad worden door deze NV-A beslissing aan hun lot overgelaten.

Wij hebben ook oog voor het persoonlijke aspect. Jambon heeft weinig interesse voor de individuele gevolgen van de beslissing voor het personeel. Niet iedereen is inzetbaar bij een andere dienst of bereid de verre verplaatsing naar zijn Brasschaat te ondergaan. Ook daarom pleiten we voor een behoud van de Liedekerkse kolonne.

Ook willen wij meer duidelijkheid over de financiële gevolgen van de sluiting van de Civiele Bescherming in Liedekerke. Wat zullen de toekomstige kosten zijn van de overname door de Brandweerzone van de voorgestelde activiteiten? Hoeveel gaat dit onze bevolking in de toekomst kosten?

Laat NV-A hier het eigen volk eerst betalen voor hún kracht van de verandering?

 In het belang van de betrokken personeelsleden en de bevolking van Liedekerke en omgeving wenst onze afdeling een snelle en concrete verduidelijking van de inhoud van de genomen beslissing. Zij hebben daar recht op!