ILVA kampt met een permanent tekort aan personeel. Tijdelijke werknemers zullen dat probleem niet oplossen. De werkdruk ligt te hoog en het einduur van de dagtaak, die normaal eindigt om 16 uur, wordt niet of zelden gehaald. Dat de werknemers eisen dat hun arbeidstijd gerespecteerd wordt, lijkt ons niet meer dan normaal. Het is onhoudbaar om tot 22u te moeten doorwerken wanneer je dag start om 6u ’s ochtends en normaal om 16u moet eindigen.

Tussenkomst van Sam Van De Putte in de Gemeenteraad van 30 mei 2017 over de staking bij ILVA :
Sinds maandag heeft het personeel van ILVA beslist om voor onbepaalde duur het werk neer te leggen. De onderhandelingen tussen de vakbonden en de directie waren vandaag nog volop bezig. Morgenochtend volgt er een nieuwe personeelsvergadering om het resultaat van de besprekingen aan het personeel voor te leggen.

De staking is te wijten aan dezelfde problemen waardoor vorig jaar door de afvalophalers stiptheidsacties werden georganiseerd: de werkdruk is te hoog, de rondes zijn te lang en de tonnageste zwaar. De in 2016 drie gehouden overlegcomités voor de bespreking van de personeelsproblematiek hebben blijkbaar geen oplossing geboden voor de noden van het personeel. In het jaarverslag lezen we dat er in 2016 vier personeelsleden minder werden tewerkgesteld dan in 2015. Wel werd er tijdelijk bijkomend personeel aangeworven voor de extra inzamelrondes, het uitwerken van verlof- en overuren en de wekelijkse GFT-ophaling tijdens de zomermaanden.

ILVA kampt echter met een permanent tekort aan personeel.Tijdelijke werknemers zullen dat probleem niet oplossen. De werkdruk ligt te hoog en het einduur van de dagtaak, die normaal eindigt om 16 uur, wordt niet of zelden gehaald. Dat de werknemers eisen dat hun arbeidstijd gerespecteerd wordt, lijkt ons niet meer dan normaal. Het is onhoudbaar om tot 22u te moeten doorwerken wanneer je dag start om 6u ’s ochtends en normaal om 16u moet eindigen.

De 13 vertegenwoordigers vanuit de Aalsterse gemeenteraad dragen een belangrijke verantwoordelijkheid. Onze stad is de grootste aandeelhouder en heeft, naast de voorzitter, nog 2 leden in het directiecomité. Respect t.a.v. de werknemers uit je niet alleen door hen te bedanken op de ‘dag van de vuilnisman’. Dat doe je wel door te zorgen voor menswaardige werkomstandigheden. Hopelijk is er in de toekomst meer dialoog en bereidheid om de problemen aan te pakken voordat de werknemers tot een staking moeten overgaan.

 We roepen de 13 Aalsterse vertegenwoordigers in de intercommunale dan ook op om blijvend de dialoog met het personeel aan te gaan, te luisteren naar hun noden en beslissingen te nemen die voor iedereen een oplossing bieden.