Vandaag starten in de commissie Defensie van de Kamer hoorzittingen met de 5 kandidaten die in de

running zijn om de opvolger van de F16 binnen te halen. Vandaag zijn Saab en F35 aan de beurt,

daarna komen nog Rafale, Boeing en Eurofighter. sp.a-parlementsleden Alain Top en Dirk Van der

Maelen zijn ontgoocheld dat deze sessies achter gesloten deuren plaats vinden: “Het gebrek aan

openheid in dit dossier is stuitend. Als de regering het echt nodig vindt om in tijden van besparingen

15 miljard belastinggeld uit te geven aan peperdure gevechtsvliegtuigen, dan vragen wij op zijn minst

openheid en transparantie.”
Meteen van bij de start van deze regering twee jaar geleden lanceerde ze een marktbevraging met het

oog op de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen ter vervanging van de huidige F16’s. sp.a heeft

zich hier altijd tegen verzet. Omdat het budgettaire waanzin is, omdat er andere keuzes mogelijk zijn.

Alain Top: “Ook de geheimhouding rond deze miljardendeal stoot ons tegen de borst. De

belastingbetaler heeft recht om te weten waar zijn geld naartoe gaat.”

De marktbevraging in 2014 was een eerste bewijs van gebrek aan transparantie. Het heeft meer dan

een half jaar geduurd vooraleer het parlement nog maar toegang kreeg tot de vragenlijst die werd

opgestuurd naar de fabrikanten. En eens het zover was, kregen we te horen dat we de antwoorden

van de constructeurs niet zouden krijgen.

sp.a heeft daarop twee acties ondernomen:

1. We namen het initiatief om met de voltallige oppositie een voorstel in te dienen om het

Rekenhof te belasten met een onderzoek naar de budgettaire gevolgen van de mogelijke

vervanging van de F-16 gevechtsvliegtuigen:

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0885/54K0885001.pdf

2. Als reactie op het feit dat we de antwoorden van de fabrikanten niet kregen, vroegen we om

dan minstens toch die fabrikanten in het parlement uit te nodigen voor een hoorzitting.

Wat was de reactie van de regeringspartijen hierop? (1) de bespreking van het voorstel om het

Rekenhof te betrekken wordt op de lange baan geschoven en (2) de hoorzittingen met de fabrikanten

worden georganiseerd … achter gesloten deuren.

Dirk Van der Maelen: “Die geheimhouding moet stoppen. Zo’n miljardendeal moet uit de

achterkamertjes. Andere landen tonen dat het kan. Daar is transparantie de regel.”

sp.a verwijst onder meer naar Nederland. Daar vind je op de website van de Nederlandse

Rekenkamer http://vervanging-f16.rekenkamer.nl/nl een overzicht van de intense en uitgebreide

informatie-uitwisseling tussen Regering en Parlement. Zo wordt er elk jaar een update gepubliceerd

van de berekening van de kostprijs en van de technologische evoluties.

Ook in Canada wordt er jaarlijks zo’n update gepubliceerd op de website van het ministerie van

Defensie. Zo vind je via de volgende link http://www.forces.gc.ca/en/about-reports- pubs/next-gen-

fighter-annual- update-2014.page het document “Next Generation Fighter Capability. Annual Update.

2014”. Ook daar legt men dus een veel grotere openheid aan de dag.