In een bomvolle Oude Vleeshalle in Mechelen hield voorzitter John Crombez een pleidooi tegen de blinde besparingen van de regering op de sociale zekerheid. Hij roept hen op om samen te zitten met de dokters en specialisten opdat niet opnieuw de patiënten de dupe zullen worden. Er is wel degelijk een alternatief. Een alternatief dat eerlijker, beter en betaalbaar  is. Betaalbaar door, bij voorbeeld, de super-rijken eerlijk te laten bijdragen.