sp.a Antwerpen vraagt meer investeringen in technisch onderwijs, zichtbare wijkpolitie, invoering van echte woonstraten, en een plan voor de Antwerpse winkelstraten.

Op zaterdag 16 september organiseerde sp.a antwerpen, samen met Brood & Rozen, haar jaarlijkse zomeruniversiteit. Samen met verschillende experten werd er gediscussieerd over de uitdagingen op het vlak van onderwijs, mobiliteit, veiligheid en ondernemen.

Verschillende toonaangevende sprekers trokken de discussie op gang: Thomas Vanoutryve (docent Onderzoeksgroep stadsontwikkeling - UA), Christine Hannes (Directeur Spectrumschool), Sofi Van Ussel (voorzitter UNIZO-Antwerpen), Dirk Lauwers (Mobiliteitsexpert UA) , Jinnih Beels (gewezen diversiteitsambtenaar bij Lokale Politie Antwerpen) en Patrick Loobuyck (professor Levensbeschouwing).

De conclusies van de dag:

  1. Meer waardering voor Technisch onderwijs. Te veel Antwerpse jongeren verlaten de schoolbanken zonder diploma. TSO en BSO worden nog steeds ondergewaardeerd. Metsers en bouwvakkers zijn knelpuntberoepen en moeten we halen in Europa, terwijl onze eigen jongeren letterlijk werkloos toekijken. Er zijn in Antwerpen te weinig scholen waar jongeren een stiel kunnen leren. We moeten meer jongeren toe leiden naar een technische richting, en betere en dwingender afspraken maken met de bedrijfswereld over stageplaatsen en doorstroming.
  2. Meer aanspreekbare wijkagenten: de Antwerpenaar kent z’n wijkagent niet meer. Nochtans kan de wijkagent bemiddelen, leegstand en overlast signaleren, problemen detecteren voor ze escaleren. De wijkagent kan een brugfiguur zijn tussen de burger en de stad en moet opgewaardeerd worden. We vragen meer aanspreekbare wijkagenten in de buurten en de heropening van de politie-wijkkantoren.
  3. Straten zijn om te wonen. Antwerpen is moeilijk bereikbaar. Meer en meer pendelaars zoeken sluipwegen om toch in het centrum te geraken, geholpen door GPS en smartphone. sp.a stad Antwerpen vindt dat woonstraten er zijn om te wonen. Samen met de bewoners moeten we in kaart brengen welke assen voor de auto zijn, voor voetganger en fiets, voor OV, en welke voor de bewoners. We zorgen in die straten voor enkel bewonersparkeren en ze worden geknipt voor doorgaand verkeer. We keren de realiteit van vandaag dus om: in woonwijken wordt de speelstraat de norm, niet de uitzondering.
  4. Winkelen? In je wijk natuurlijk. De evolutie van online winkelen is niet tegen te houden en dat hoeft ook niet. Steeds meer lokale winkels bieden hun aanbod ook online aan. Echte en online winkels bestaan dus naast elkaar en vullen elkaar aan. Kleine en beginnende ondernemers moeten ondersteund bij het uitbouwen van een online verkoop: bv met een overkoepelende site waar Antwerpse winkels hun aanbod kunnen verkopen: winkeliers worden geholpen en de consument weet dat hij lokaal koopt. We willen ook een nieuwe impuls in de lokale winkelassen: veilige en verkeersluwe straten waar het aangenaam winkelen is. Winkelkernen zijn plekken voor winkeliers, maar waar ook publieke dienstverlening, vrije beroepen, bewoners elkaar ontmoeten. Het succes van de kern is afhankelijk van de goeie dialoog tussen al die actoren.