Als het van de sp.a afhangt, betalen zorgbehoevende Vlamingen in de toekomst niet meer dan 20 uur thuiszorg per week. Ook de kosten voor het rusthuis wil de partij plafonneren. De zogenaamde maximumfactuur voor niet-medische zorg komt volgend jaar, zoals voorzien in het regeerakkoord, op de Vlaamse regeringstafel, maar de sp.a-fractie wil het thema met een concreet voorstel nadrukkelijk claimen.

De Vlaamse socialisten willen de uitgaven van elk gezin aan thuis- of residentiële zorg strikt beperken. Daarbij bepaalt het inkomen hoeveel ieder betaalt. "Nu betalen zorgbehoevenden gemiddeld 1.400 euro per jaar aan zaken als thuisverpleging en poetshulp", zegt fractieleidster Caroline Gennez. "Wie echt zware problemen heeft, betaalt gemakkelijk 3.500 euro." De sp.a stelt voor de prijs van al die thuisdiensten afhankelijk te maken van het inkomen en de factuur voor iedereen te beperken tot 20 uur per week. Wie meer zorg nodig heeft, betaalt die niet.

Ook de kosten voor het rusthuis wil de sp.a begrenzen. "Probleem is dat het momenteel heel moeilijk is om de prijzen van de residentiële zorg te vergelijken", zegt Vlaams Parlementslid Elke Roex. "Het ene rusthuis rekent elke luier aan als supplement, het andere verrekent die in de dagprijs." Daarom wil de partij eerst meer transparantie in die prijsvorming, om op basis daarvan een maximumfactuur mogelijk te maken.

Voor de sp.a moet de maximumfactuur bovenop de zorgverzekering komen, die blijft bestaan. Zorgbehoevenden die thuis verblijven, krijgen maandelijks 95 euro van de zorgkas, wie residentiële zorg geniet 125. Dat bedrag wordt de komende jaren voor iedereen opgetrokken tot 125 euro.