(Nieuwsblad 20/01/2015)

Oppositiepartij sp.a hekelt het gebrek aan Belgische reactie tegenover de omstreden beslissingen van de nieuwe Poolse regering die de Europese democratische waarden op de helling zetten. Dat valt te horen nadat de meerderheid een resolutie over de kwestie wegstemde. Open Vld wil het Europese onderzoek liever afwachten.

PS en sp.a werkten een resolutie uit die de Poolse hervormingen veroordeelt en de regering oproept om die ook via de Europese instellingen te veroordelen. Ze willen ook dat de Belgische regering de Europese Commissie verzoekt om alle Poolse aangenomen of nog aan te nemen wetten rond media, samenleven en justitie aan een diepgaand onderzoek te onderwerpen.

N-VA, MR, CD&V en Open Vld stemden het voorstel van resolutie echter weg. “Dat de meerderheidspartijen bij ons deze praktijken niet afkeuren, kan er bij mij niet in”, betreurt sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen. De aangescherpte controle op de Poolse media en de omstreden benoemingen bij het Grondwettelijk Hof zetten de rechtsstaat en de democratie nochtans helemaal op de helling, vindt ook partijgenote Fatma Pehlivan. “Helaas krijgt de Europese Commissie van de meerderheidspartijen in ons land geen steun. Voor mijn partij is de EU niet enkel een markt, er zijn ook democratische waarden die we allemaal moeten onderschrijven.”

Volgens Van der Maelen is het vooral N-VA die Polen niet tegen de kar wil rijden, aangezien de Vlaams-nationalisten deel uitmaken van de ECR, de Europese fractie waar ook de Poolse regeringspartij PiS toe behoort. Open Vld reageert dat ook zij als liberalen bezorgd zijn over de recente beslissingen van de Poolse regering die de rechtsstaat en democratie lijken uit te hollen.

De liberalen willen echter het resultaat van het onderzoek afwachten dat de Europese Commissie geopend heeft en dat opgevolgd wordt door het Europees Parlement. “Pas wanneer de Commissie problemen vaststelt, moeten we ons aansluiten bij een ferme Europese en nationale reactie tegen Polen”, besluiten Open Vld-Kamerleden Tim Vandeput en Nele Lijnen.