Het volstaat niet om deze misdaden te veroordelen. Op zo’n moment moeten we zij die dergelijke misdaden beramen en begaan genadeloos aanpakken. Op zo’n moment moet de politiek, iedereen samen, duidelijk stellen wat er moet gebeuren om dergelijke aanslagen te vermijden. Op zo’n moment moeten we duidelijk maken dat we de vrijheden niet in het gedrang laten brengen door laf gezaaide angst.

In mei 2015 werd in het Vlaams Parlement over meerderheid en oppositie de tekst tegen radicalisering geschreven en gestemd. Laat ons samen op basis van deze tekst de strijd tegen radicalisering opvoeren en zo de coördinatie rond radicalisering, migratie en terugkeerders naar een hoger niveau tillen. Vragen stellen of evaluaties maken over wie meer moet doen of te weinig doet, is hier niet op zijn plaats. De enige vraag die te beantwoorden is, is wat we samen moeten verbeteren, genoodzaakt door verschrikkelijke omstandigheden.

Er zijn zaken die we in de komende dagen al samen kunnen en moeten aanpakken. Het versneld opzetten van een platform voor gegevensuitwisseling. De militaire inlichtingendienst inzetten en deze informatie laten doorstromen naar andere veiligheidsdiensten. Een betere screening van mensen die het land binnenkomen. De professionelen die worden ingezet voor de opvolging van asielzoekers moeten in staat worden gesteld om informatie te verstrekken aan de veiligheidsdiensten. Het verbeteren van de coördinatie en opvolging van terugkeerders tussen alle betrokken diensten.

Uitvoerende lokale bestuurders moeten toegang hebben tot de veiligheidsdiensten om te melden welke coördinerende taken niet naar behoren functioneren en waar ze kunnen verbeterd worden. Het gevolg dat gegeven wordt aan die meldingen moet ook opgevolgd worden. Laat ons daarbij speciale aandacht hebben voor Brussel, en ook daar de wisselwerking snel verbeteren.

Antwoorden bieden bestaat er in niet te aanvaarden wat terroristen proberen: een maatschappij verlammen. Dat niet aanvaarden betekent ook dat we over de partijgrenzen heen samen het maximale doen om terroristen of extremisten geen kans te geven om angst te zaaien.

John Crombez