Het klooster wordt gesloopt en 50 luxe appartementen zullen ons historisch centrum (en ook het kerkgebouw) ontsieren. De kerkomgeving is een landmark dat al decennia lang het uitzicht van Berlaar bepaalt, maar het schepencollege vindt het opnieuw de moeite niet om op zijn minst een poging tot onderhandelen te wagen en eventueel beperkende voorwaarden op te stellen. Hopelijk steekt de dienst van Monumenten en Landschappen er nog een stokje voor en moet de gevel gevrijwaard worden.https://www.youtube.com/watch?v=oxY8b79ZlKQ