Om de drie jaar kiezen de leden van sp.a-Gent hun voorzitter en bestuur. De resultaten werden zaterdag op een algemene ledenvergadering bekendgemaakt. Burgemeester Daniël Termont gaf er een overzicht van 3 jaar stedelijk sp.a-beleid en legde er ook uit wat onze plannen zijn voor de komende drie jaar.

Met ruim 300 leden waren we samengekomen in de Cirk in de Zebrastraat.

Nu we halfweg de legislatuur zitten, leek het de gepaste moment om de ‘20 speerpunten’ eens onder de loep te nemen. De burgemeester deed uit de doeken wat we al gerealiseerd hebben, en wat er nog te realiseren valt. Zo zit het project ‘Ledeberg leeft’ op schema en is het voorziene buget van 25.000 euro zelfs al overschreden. Binnenkort wordt de eerste steen gelegd van de sociale woningen binnen het project ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ en ook het stadion van AA Gent begint kleur te bekennen. Het ziet er dus naar uit dat alles de goede richting uitgaat.

Ledeberg

Ook het nieuwe Gents spa-bestuur werd zaterdag bekendgemaakt. Daarbij werden maar liefst drie leden van sp.a-Ledeberg verkozen: de spitante dames Tinne op de Beeck en Liesbet Van Eeckhaut, en de dolgelukkige voorzitter Geert Dutré. Het is duidelijk dat Ledeberg een positieve stempel zal zetten op het partijbestuur.