Adbijpark had al voor een deel gerenoveerd kunnen zijn

sp.a is heel enthousiast over de plannen voor de renovatie van het Abdijpark. “Eindelijk zal dit prachtige park weer volop kunnen beleefd worden door de Geraardsbergenaars”, aldus gemeenteraadslid Emma Van der Maelen. Tegelijk hebben de socialisten ernstige bedenkingen bij de duur van de voorbereiding. “Dit project heeft men opzettelijk laten aanslepen”, beweert raadslid Bram De Geeter, “opdat de start van de werken dicht bij de gemeenteraadsverkiezingen zou liggen”.

De Geeter woonde tot voor kort vlak bij het Abdijpark. Hij trok er met zijn gezin vaak naartoe. “We hadden geen tuin en het Abdijpark was bij wijze van spreken 'onzen hof', aldus De Geeter. Hij is doorheen de jaren echt verliefd geworden op het park. “Hoe meer men het bezoekt, hoe meer men inziet wat voor een prachtige tuin dit is”, vindt hij. Voor De Geeter mocht de renovatie zich gerust beperkt hebben tot een grondige opkuis en een beter beheer. “De stad heeft doorheen de jaren te weinig mensen en middelen geïnvesteerd in het Abdijpark”, stelt De Geeter, “en daardoor heeft het zijn glans verloren”.

sp.a stemt voor

Komende dinsdag wordt het nieuwe beheersplan en masterplan voor de Abdijpark in de gemeenteraad goedgekeurd. “Men moet in principe eerst de stemming afwachten”, aldus Emma Van der Maelen, “maar aangezien sp.a vanuit de oppositie de plannen mee zal goedkeuren, zal er zeker een meerderheid voor de voorstellen zijn”. sp.a is de grondige renovatie en het nieuwe beheersplan dus zeker genegen. “Op termijn kan het Abdijpark één van de mooiste parken van Vlaanderen worden”, stelt Van der Maelen, “maar we moeten die 'op termijn' wel zo kort mogelijk maken”.

Van der Maelen zegt dit niet zomaar. De socialisten hebben ernstige bedenkingen bij het feit dat deze plannen nu al jaren aanslepen. “Er was geen enkele reden om zo lang te wachten”, aldus Van der Maelen, “met het masterplan had men vier jaar geleden al kunnen beginnen”. Bram De Geeter stelt onomwonden: “men heeft dit dossier opzettelijk laten aanslepen opdat de werken dichter bij de gemeenteraadsverkiezingen zouden liggen”.

Masterplan reeds in 2013

Flashback naar 2013. Eén van de eerste grote aankondigingen van de Open VLD – CD&V – meerderheid is de de renovatie van het Abdijpark. Een masterplan werd opgemaakt. “Er werd zelfs een bord geplaatst aan de ingang van het Abdijpark waarop de plannen werden voorgesteld”, aldus de Geeter, “en daarna … gebeurde er niets!”. Toen sp.a in de gemeenteraad naar de voortgang van het dossier vroeg, werd steevast gemeld dat er snel met de eerste werken zou gestart worden. “Er werd ook in de begroting geld voorzien om een aantal zaken uit te voeren”, aldus Van der Maelen, “dus er was eigenlijk geen enkele reden om te wachten”.

Twee jaar geleden meldde men opeens dat de Vlaamse regering de stad verplichte om eerst een beheersplan te maken. De werken moesten dus opnieuw uitgesteld worden. Nu het beheersplan klaar is, blijkt dit niet te kloppen. “De uitvoering van het masterplan kon voor het grootste deel gebeuren zonder de goedkeuring van het beheersplan”, stelt De Geeter, “meer zelfs: deze twee plannen staan in grote mate los van elkaar”.


'Lintjesknipbeleid'

De socialisten vermoeden een doelbewuste tactiek achter dit alles. “De meerderheid wil zoveel mogelijk nieuwe realisaties 'opsparen' tot vlak voor de verkiezingen”, stelt De Geeter, “dat is de reden waarom de aankondigingen mekaar in snel tempo opvolgen”. Het Abdijpark, de bibliotheek, de sporthal,...: het is volgens de socialisten niet toevallig dat al deze dossier klaar zijn voor realisatie op een jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. sp.a spreekt van een “lintjesknipbeleid': er moeten zoveel mogelijk lintjes doorgeknipt worden in de aanloop naar de verkiezingen. “Op deze manier gebruiken de politici van de meerderheid het belastinggeld van de mensen om reclame te maken voor zichzelf”, aldus De Geeter, “en dat is allesbehalve netjes”.

Deze tactiek wordt toch al heel lang toegepast in de gemeentepolitiek? “Het is inderdaad een heel ouderwetse manier van aan politiek te doen”, stelt Van der Maelen, “het is erg 'twintigse eeuws'”. “En de meerderheid beseft blijkbaar niet dat we ondertussen al een eind in de eenentwintigste eeuw vertoeven”, vult De Geeter aan, “denken ze nu echt dat de mensen dit niet doorhebben?”.

sp.a vindt het erg jammer dat het 'lintjesknipbeleid' van de meerderheid de mensen onthoudt van een betere dienstverlening. “De Geraardsbergenaars hadden wellicht al kunnen genieten van een nieuwe sporthal, een nieuwe bib en een nieuw Abdijpark”, stelt De Geeter, “maar nu moeten ze nog wachten omdat het de politiekers goed uitkomt”.

Zeker voor het Abijpark geldt deze stelling: dit ambitieuze plan zal nog verschillende jaren nodig hebben om volledig tot uitvoer te kunnen komen. Van der Maelen en De Geeter gaan er zelfs van uit dat ze niet met hun kinderen, maar pas met hun kleinkinderen in het nieuwe Abdijpark zullen kunnen spelen.