Op vraag van de MR-fractie wordt de hoorzitting met de CEO’s van NMBS en Infrabel verdaagd tot einde oktober. Sp.a Kamerlid David Geerts betreurt dit. Geerts : “Volgens mij mogen de CEO’s niet naar het parlement komen omdat zij ook wel zullen inzien dat het besparingsplan van de regering onrealistisch is. Bovendien bevestigt dit mijn kritiek dat het Strategisch Plan van minister Galant enkel Strategische Communicatie was.” Het is dus spijtig dat de regering de discussie ten gronde -gewoon uit de weg gaat.

De laatste week kondigt de NMBS tal van initiatieven aan om te komen tot een betere dienstverlening rond bijvoorbeeld Brussel en Antwerpen. In alle presentaties staat echter dat dit impliceert dat de rijpadvergoeding die door Infrabel gevraagd wordt zal worden verlaagd. Het was interessant geweest om de visies van de beide CEO’s hieromtrent te horen. Want welke impact heeft dit naar de werking van Infrabel? Daarnaast verklaart de minister dat er jaarlijks 4% moet bespaard worden op investeringsmiddelen en werkingsmiddelen.

Ook zou er een investeringscomité komen dat beslist waar geïnvesteerd zal worden. Het is dan ook betreurenswaardig dat er midden september nog niet geweten is hoe men de besparingen zal realiseren en welke investeringen men niet zal doen.

“Het uitstel van deze hoorzitting is volgens mij een teken aan de wand. In plaats van Strategische Visie zou men vandaag beter toe geven dat het besparingstraject van deze regering enkel leidt tot Strategische Stuurloosheid. En waarschijnlijk is deze verrottingsstrategie wel gepland door sommige regeringspartijen,” aldus Geerts.