Sp.a – Heist-op-den-Berg zal tijdens de komende dagen de inwoners van Itegem bevragen inzake de herinrichting van het dorpscentrum van Itegem. Tijdens de hoorzitting van 15 december jl., georganiseerd door het Schepencollege, bleken er tal van bezwaren. Sp.a-Heist-op-den-Berg meent dat de dorpsherinrichting noodzakelijk is, maar enkel kan als er voldoende draagkracht is.

Sp.a-Kamerlid David Geerts: “Tijdens de hoorzitting stelde vele bewoners zich vragen omtrent het zware verkeer. Zelf begreep ik ook niet dat het Schepencollege stelde dat er slechts 10 vrachtwagens door het dorp kwamen. Dit was eigenlijk lachwekkend. Ik vind dat we samen een oplossing moeten vinden, met respect voor de werkgelegenheid die onder andere CASA biedt. Want ook dit is een belangrijk aspect.”

Verder zal de vermindering van het aantal parkeerplaatsen gevolgen hebben voor de mobiliteit.

“Het studiebureau stelde dat er nu 45 parkeerplaatsen zijn en dat er na de herinrichting 42 behouden blijven. Dit is manifest onwaar. Op dit moment zijn er minstens 60 parkeerplaatsen in het centrum. Bovendien nemen zij in hun schets het terras van café het Gulden Hert weg en plaatsen hier parkeerplaatsen. Het terras moet dan verhuizen naar een andere plaats en dit zonder overleg met de betrokken cafébaas. Het spreekt voor zich dat dit niet kan. Daarom denk ik dat het belangrijk is om alternatieven te zoeken in de nabije buurt. Want anders dreigt men de dorpskern kapot te maken,” aldus Stefan Vanbesien.