"Het Mechelse politiekorps telt vele positieve en gemotiveerde medewerkers. Toch blijven er incidenten opduiken. “Die tonen weerom aan dat er duidelijk wat schort aan het interne management van de politie in Mechelen: de behandeling van de tip naar Abdeslam, het moeizame en aangetoond discriminerende personeelsbeleid en de afwezigheid van vaste wijkaanpreekpunten in de dienstencentra. Dat laatste heeft de politie ondertussen wel in alle stilte bijgestuurd. Weliswaar nadat het stadsbestuur de bezorgdheden van sp.a eerst afdeed als nonsens en vuilspuiterij", aldus Caroline Gennez. 

 "Telkens zien we hetzelfde patroon. Wanneer iemand wijst op tekortkomingen van de aansturing van het politiekorps schildert het stadsbestuur en de top van de Mechelse politie de klokkenluiders af als leugenaars en gaat dit gepaard met intimidatie en het ridiculiseren van de boodschappers. Er heerst nog steeds een hoge machocultuur in Mechelen. In het belang van de medewerkers moet het imago van het Mechelse politiekorps een pak beter", stelt Caroline Gennez. "Het is hoogt tijd dat de bestuurlijke en operationele leiding van de politie, respectievelijk burgemeester en korpschef, hun verantwoordelijkheid nemen om de aansturing en het personeelsmanagement op een transparante manier te organiseren", besluit Gennez.