Het Antwerps stadsbestuur besteedt het beheer en de uitbating van zijn warmtenetten uit aan warmte@vlaanderen, een samenwerkende vennootschap tussen netbeheerders Eandis en Infrax. Hierdoor riskeert men dat er een monopolie komt op warmtenetten, met een te hoge factuur voor de Antwerpenaar tot gevolg.

Met de voorstelling van een grote warmtecentrale voor de wijk Nieuw-Zuid sprong de stad mee op de trein van de warmtenetten. Restwarmte van de industrie zal in de toekomst de behoefte aan fossiele energie verlagen. sp.a is daar erg voor. Er gaat momenteel in de havenindustrie enorm veel warmte verloren – voldoende om de hele Antwerpse agglomeratie te verwarmen. Maar dan moet er stevig geïnvesteerd worden in betaalbare aansluitingen voor onze bewoners en bedrijven. De Antwerpse sp.a vroeg aan de gemeenteraad om deze beslissing uit te stellen en te wachten op advies van Water-Link en het Havenbedrijf. Het is immers niet zo zeker dat Eandis en Infrax de beste partners zijn voor de uitbouw van warmtenetten en het is hoe dan ook niet verstandig om hen voorrang te geven. Ook waterbedrijven en het Havenbedrijf hebben wat dit betreft ambities. Bovendien kan je je afvragen of het steeds in het belang van Eandis/Infrax zal zijn om warmtenetten te ontwikkelen wanneer er eigen (concurrerende) gasinfrastructuur ligt. Dit dreigt een rem te zetten op de snelle groei van warmtenetten.

De gemeenteraad weigerde hier echter op in te gaan. Het lijkt stilaan op dat het scenario van de uiteindelijk door sp.a gekelderde Eandis-deal. ‘De fusie van de intercommunales binnen Eandis zou de energiefactuur van Antwerpenaren stevig verhoogd hebben. Wij hebben schepen Koen Kennis daar toen op gewezen, waarop die uiteindelijk toch de stekker uit de fusie trok’. De Antwerpse sp.a wou de herhaling van dit scenario dus vermijden. 'Ons pleidooi tegen voorrang voor Eandis en Infrax is er geen pro privatisering. We vestigen er gewoon de aandacht op dat de overheid ook via andere wegen de warmtenetten in beheer kan houden.'

 ‘Dat het stadsbestuur niet inging op onze vraag is jammer’, zegt Wassenberg. ‘ze hadden beter deze beslissing uitgesteld en werk maken van een eengemaakt nutsbedrijf in Antwerpen, waar warmtenetten een deel van uitmaken en dit in handen van de stad met mogelijkheid tot deelname van haar bewoners. Nu is de kans groot dat veel mogelijkheden onbenut blijven en één bedrijf de kosten voor de gebruikers bepaalt. Dat is niet gezond.’