sp.a schepenen Enigo Vandendriessche en Dries Couckuyt maken zich grote zorgen over de mobiliteit bij de uitbreidingsplannen van de kippenslachterij in de Bollewerpstraat. De provincie beslist over deze omgevingsvergunning, maar het schepencollege moet advies geven. Op basis van de bezwaren van de buurtbewoners en de voorbereiding van de dienst stedenbouw stelden de sp.a-schepenen voor om een negatief advies uit te brengen. Voor de collega’s van de coalitiepartner was dit echter onbespreekbaar.  

Het kippenslachthuis in de Bollewerpstraat heeft bij de provincie een aanvraag ingediend om zijn activiteiten gevoelig uit te breiden. Volgens de huidige milieuvergunning mag de uitbater 4000 kippen per dag slachten. In de aanvraag wil men een uitbreiding naar 22800 kippen per dag. Om aan alle wettelijke vereisten te voldoen vraagt deze uitbreiding ook grote aanpassingen aan de huidige infrastructuur van het bedrijf. De slachterij is omgeven door landbouwgebied en kan bijgevolg niet uitbreiden buiten het eigen perceel. In de nieuwe plannen moeten alle gebouwen, parkeerterreinen en interne circulatie dus binnen het eigen beperkte perceel passen. En precies daar wringt het schoentje. Op papier heeft men inderdaad alles netjes binnen de contouren van het eigen perceel ingetekend, maar wie de plannen van dichterbij bekijkt ziet al gauw dat dit een aantal praktische problemen met zich meebrengt. 

De plannen roepen een aantal milieutechnische, economische en praktische vragen op. Maar wat ons het meeste zorgen baart is de mobiliteit. De ruimte voor de interne circulatie van de vele vrachtwagens die dagelijks op en af rijden bij het bedrijf is wel heel krap. Verschillende knelpunten op de site van de slachterij doen ons sterk vermoeden dat de vrachtwagens op het openbaar domein zullen moeten aanschuiven. De Bollewerpstraat is hier, met een breedte van een goeie 5 meter, niet voor geschikt. 

Aan het schepencollege werd gevraagd om advies te geven in dit dossier. Op basis van de vele bezwaren uit de buurt en de voorbereiding van de dienst stedenbouw van de gemeente stelden sp.a schepenen Enigo Vandendriessche en Dries Couckuyt voor om deze vergunningsaanvraag negatief te adviseren. Bij de coalitiepartner was geen enkele collega echter bereid dit voorstel te steunen. Bij gebrek aan unanimiteit binnen het college werd geen beslissing genomen over dit punt. Iets wat de sp.a-schepenen ten zeerste betreuren, want volgens het decreet omgevingsvergunning wordt het niet geven van advies als gunstig beschouwd. Een standpunt dat sp.a niet steunt. 

1e schepen Enigo Vandendriessche: "De provincie vraagt advies aan de gemeente omdat de gemeente de situatie het best kent. Geen advies is voor de wet gelijk aan gunstig advies. Als de provinciale commissie geen advies ontvangt, gaat ze er van uit dat de gemeente akkoord is. We hebben hier als college onze enige kans laten liggen om onze bezorgdheden te uiten. Ik vrees voor de afloop van dit verhaal..."  

(de foto is een stockfoto van ©Max Tactic - stock.adobe.com)