“Wij roepen alle partijen in het Vlaams Parlement op om een brede consensus te vinden over de Turteltaks”, zegt Joris Vandenbroucke. “De mensen moeten een lagere en eerlijke energiefactuur krijgen. Dat moet het uitgangspunt zijn. Laat ons nu met alle partijen samen tot een oplossing komen.”

Het Grondwettelijk Hof vernietigde vorige week de Vlaamse energieheffing, beter bekend als de Turteltaks. Joris Vandenbroucke nu wil over de grenzen van meerderheid en oppositie heen een akkoord vinden over hoe de omslag naar groene energie gefinancierd moet worden. “Wij pleiten er voor om een oplossing te zoeken die een breed draagvlak kent en daarom de steun krijgt van meerderheid én oppositie.”

“We staan vandaag voor de keuze: blijven we oplossingen verdrinken in voorspelbare politieke spelletjes, of gaan we allemaal rond de tafel zitten om een langetermijnoplossing uit te werken die breed gedragen wordt?”, zegt Joris Vandenbroucke. “Dit dossier is te belangrijk om het te laten afhangen van wie er toevallig wel of niet in de regering zit. Het valt me trouwens op dat dezelfde discussies als in de vorige legislatuur terug opduiken, ook al is de samenstelling van de regering veranderd.”