Bijna 10 procent van de Brusselaars heeft schulden. Rond die schulden is een ware industrie ontstaan die veel geld verdient met de schuld van anderen. Brussels parlementslid Hannelore Goeman en minister Pascal Smet (beiden sp.a) lanceren daarom vijf voorstellen om de opbouw van schulden tegen te gaan. Ze zijn vandaag voorgesteld op een studiedag in het Brusselse parlement. 

Hannelore Goeman: “De schuldproblematiek dreigt steeds meer mensen boven het hoofd te groeien, ook in Brussel. Een onbetaalde factuur van 20 euro kan gemakkelijk oplopen tot een schuld van 150 euro. Ik vind het onaanvaard dat sommige gerechtsdeurwaarders en incassobureaus geld verdienen met de schuld van anderen. Die schuldindustrie moet aan banden worden gelegd en we moeten voorkomen dat schulden zich opstapelen.”

  1. Ethische schuldinvordering via een publieke instelling: alle publieke overheden, zoals openbare ziekenhuizen, moeten de schulden van mensen via één centrale instelling innen. Deze instelling werkt op een ethische manier, zodat de schuld efficiënt en correct wordt ingevorderd.
  2. Vorming rond schulden op school: de overheid moet ervoor zorgen dat scholen bewuster omgaan met schulden door vormingen te organiseren over kostenbeheersing en ethische schuldinvordering. Hannelore Goeman: “De groep ouders die hun schoolrekening niet kan betalen, wordt alsmaar groter. Sommige scholen zeggen aan de kinderen dat hun ouders de schoolrekening moeten betalen, want dat ze anders niet mee kunnen op schoolreis. Dat is onaanvaardbaar. Ik wil dat scholen hier op een bewuste manier mee omgaan.”
  3. Verbod op gokreclame op openbaar vervoer: gokken leidt vaak tot schulden. Hannelore Goeman: “Daarom moet ook gokreclame aan banden gelegd worden. Ik vind het schandalig dat er gokreclame is op het openbaar vervoer. Een eerste stap is dan ook een algemeen verbod op gokreclame op het openbaar vervoer.”
  4. Meer tijd voor bemiddeling bij onbetaalde waterfacturen: sp.a wil de Brusselse Waterordonnantie wijzigen zodat OCMW’S meer tijd krijgen om een oplossing te zoeken voor onbetaalde waterfacturen voordat Hydrobru gerechtelijke stappen zet om het water af te sluiten.
  5. Meer OCMW schuldbemiddelaars: mensen met schulden moeten sneller hulp krijgen van schuldbemiddelaars, die een redelijk afbetalingsplan voorstellen. Minister Pascal Smet: “Ik voorzag extra middelen uit voor alle Brusselse OCMW’S om schuldbemiddelaars aan te werven, zodat mensen sneller kunnen geholpen worden.”