Blankenberge heeft dan wel de prachtige Noordzee als toegangspoort, het (zoute) water zal ons niet direct kunnen helpen om de huidige en toekomstige droogteproblematiek op te lossen. De klimaatsverandering is een feit en zal de huidige trend enkel maar versterken. Zomers worden warmer met minder neerslag, het is belangrijk dat we elke dag inzetten op slim waterverbruik.

Zowel vanuit het nationale, provinciale als lokale niveau zijn er oplossingen voor handen maar dienen ze zo snel mogelijk in beleid te worden omgezet. Met sp.a Blankenberge geven we een eerste aanzet tot een serieus debat over onze lokale waterhuishouding.

We kunnen zeggen dat water van essentieel belang is voor het leven en een publiek goed is dat niet enkel gezien mag worden als een grondstof. Een eerlijke toegang tot water voor iedereen, inclusief toekomstige generaties, moet dus een leidraad zijn voor ieder waterbeleid.

Daarom stellen we ons Waterplan voor. We proberen ons lokaal waterverbruik met minstens 40% te laten krimpen tegen 2030. Hiervoor werken we enkele zaken uit en tonen we als stad het goede voorbeeld.

  • We ontharden onze pleinen en vergroenen onze straten. We maken ruimte voor inheems groen (in plant- en boomvakken) en zorgen ervoor dat bomen de ruimte krijgen om te groeien. Bomen houden water vast en leveren de broodnodige schaduw tijdens de (steeds) warmere zomermaanden.
  • We stimuleren groendaken en we maken ze eerder norm dan uitzondering. Zo kunnen we tijdens periode van zware neerslag wateroverlast helpen vermijden. We schrijven mensen met een dak waarop een groendak potentieel mogelijk is aan.
  • We onderzoeken de mogelijkheid tot collectieve regenputten in de wijken voor woningen waarbij een eigen regenput geen optie is. Voorbeelden van buitenaf: putten onder pleinen, parken, parkings, …
  • Regenwater moet optimaal gebruikt worden voor verschillende zaken, buiten consumptie. Afvloeiing naar de vaart gebeurt enkel als er een te groot overschot zou zijn.
  • We stimuleren het circulair gebruik van water op alle niveaus. Zo gaan we verspilling van bruikbaar water tegen en zorgen we ervoor dat de waterfactuur kan dalen.
  • We voeren de bouwstop tegen 2030 lokaal in om onze open ruimte maximaal te vrijwaren en water de mogelijkheid te geven maximaal in de bodem te dringen.
  • We richten onze pleinen zo in dat water kan worden opgevangen en recreatief kan gebruikt worden (bv. Waterplein in Averbode). Bij afvloeiing gaat het water bij voorkeur richting een collectieve regenput.
  • Naar voorstel van onze OCMW-raadsleden nemen we wijkwerkers aan. Op warme dagen kunnen ze bij onze senioren een check-up doen. We sensibiliseren ook de buurtbewoners om aan hun oudere medebewoners te denken.
  • We maken een retributiereglement waarbij we bouwpromotoren verplichten om water dat opgepompt wordt uit bv. kelders wordt opgevangen zodat het niet de riolering ingaat.
  • In overleg met de watermaatschappij plaatsen we gratis drinkwaterfonteintjes voor onze inwoners en bezoekers zodat ze tijdens warme dagen kunnen beschikken over drinkwater.

De mogelijkheden zijn legio. De voorstellen zijn niet erg ingrijpend en vele ervan zijn snel implementeerbaar. De kosten mogen we niet doorfactureren aan het individu. We zijn als straat, wijk en stad genoodzaakt de watervoorziening ten allen tijde veilig te stellen dus moeten we ook gezamenlijk de nodige stappen ondernemen.

Zo kunnen we in de toekomst ervoor zorgen dat onze kinderen nog altijd met zoet water kunnen spelen, onze boeren hun gronden kunnen besproeien en onze publieke ruimte groener wordt dan ooit te voren.