sp.a vraagt al langer om de onvoorspelbare scheurtjescentrales te sluiten en ruimte te maken voor de toekomst. Zo diende Joris Vandenbroucke onlangs nog een voorstel in in het Vlaams Parlement om een belangenconflict in te roepen tegen de levensduurverlenging van de kerncentrales. De meerderheid, mét Open Vld, stelde die vraag toen weg. 'Gelukkig komt Open VLD vandaag tot het juiste inzicht dat de kerncentrales nefast zijn voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie', zegt Vandenbroucke.

Minder kernenergie vandaag is een must om in 2025 definitief richting een koolstofarm energieproductiepark te kunnen evolueren. ‘sp.a is dan ook blij dat Open VLD eindelijk de vooruitgangsoptimist in zichzelf terugvindt. Ik hoop dat het dit keer niet bij mooie woorden blijft’, zegt Karin Temmerman. ‘sp.a verwacht daden van Open VLD. Zo kunnen subsidies aan gascentrales in de huidige marktomstandigheden niet door de beugel.’ Geen subsidies voor gascentrales

Het is nu aan Open VLD om liberaal energieminister Marie-Christine Marghem en bij uitbreiding de federale regering te overtuigen dat subsidies aan gascentrales in de huidige energiemarkt niet verdedigbaar zijn. ‘Starten met een kernuitstap vandaag is een noodzakelijke voorwaarde om gascentrales in ons land meer uren te laten draaien en dus rendabeler te maken. Zoniet is elke overheidssteun voor gascentrales per definitie een oversubsidie die de factuur van gezinnen, alleenstaanden en bedrijven nodeloos de hoogte in jaagt’, zegt Karin Temmerman. Dat Open VLD dit erkent is een goede zaak. sp.a zal de partij dan ook steunen als ze doorzet.’