De Konijnenwei naast het justitiepaleis wordt vanaf het najaar omgevormd tot een park, maar in de plannen van het stadsbestuur wordt een deel van deze broodnodige openbare ruimte omgevormd tot 150 parkeerplaatsen, met een verharding in asfalt. De parking moet dienen als Park & Ride aan de rand van de stad voor auto’s die in de toekomst de Lage Emissie Zone niet meer in mogen. Zeer tot onvrede van de buurt. “Er is een gigantisch tekort aan openbare en groene ruimte in de binnenstad”, zegt districtsraadslid en voorzitter van sp.a district Antwerpen Tatjana Scheck, “En toch vindt het stadsbestuur het nodig om een deel van dit park voor de buurt op te offeren aan een parking.” Volgens de partij wordt een groot deel van het budget besteed aan een parking, slechts een beperkt deel aan het park.

Daarom voerde sp.a op zaterdag actie tegen de beslissing van het stadbestuur. “Samen met de buurtbewoners pleiten we voor een écht park”, zegt Scheck. “Er zijn voldoende alternatieven om de parkeerdruk in de buurt te verminderen, zonder dat een deel van de Konijnenwei daarvoor moet verdwijnen. Bovendien is de Konijnenwei een ideale plek voor een park, zeker nu enkele duizenden studenten hun intrek nemen in het nieuwe gebouw van de hogeschool aan de overkant én met de nieuwe woonwijk Nieuw Zuid in aanbouw.”

Buurtbewoners kunnen tot 12 oktober een bezwaarschrift indienen tegen de uitreiking van de bouwvergunning.