Een van de denksporen die in beeld komen om vlotter communautaire akkoorden te sluiten, is de uitbreiding van de federale regering met de sp.a. Na het uiteenspatten van het kartel tussen CD&V en N-VA beschikt de federale regering niet meer over een meerderheid aan Vlaamse kant. Onder anderen premier Herman Van Rompuy (CD&V) gaf al aan hoe problematisch dat is.

Om opnieuw een Vlaamse meerderheid te krijgen, zou koninklijk begeleider Wilfried Martens volgens een aantal partijen geopperd hebben om de sp.a aan boord te halen.

Het is niet de eerste keer dat die mogelijkheid geopperd wordt. De voorbije twee jaar werd in tijden dat de federale regering in de problemen kwam, en dat gebeurde regelmatig, verscheidene keren gedacht aan een uitbreiding met sp.a . Een extra voordeel zou zijn dat de drie klassieke partijen aan beide kanten van de taalgrens vertegenwoordigd zouden zijn in de federale regering. Maar het kwam nooit tot een klassieke tripartite, en daar lijkt het ook deze keer niet naartoe te zullen gaan.

Schrik voor stoelendans

"We hebben geen uitnodiging gekregen van meneer Martens", reageert sp.a-voorzitster Caroline Gennez. "Als die er nog zou komen, zullen we uiteraard naar hem luisteren. We zijn een beleefde partij. Maar we zeggen nu al maanden dat dit de slechtste Belgische regering is sinds de Tweede Wereldoorlog, het zou dus nogal dubbelzinnig zijn om daar nu in te stappen. De sp.a blijft voorstander van nieuwe verkiezingen in het voorjaar van 2010. Dat is volgens ons op dit moment nog de enige oplossing om uit de politieke impasse te geraken."

De sp.a wil wel constructief meewerken aan een oplossing voor B-H-V en aan verdere stappen in de staatshervorming. "Dat hebben we altijd herhaald, we steken de hand uit naar de meerderheidspartijen. We willen zelf ook een oplossing voor dat aanslepende probleem. Maar dan wel vanuit het parlement."

Ondertussen lijkt het erop dat Martens het idee om de sp.a bij de federale regering te halen al relatief snel weer begraven heeft. Alle partijen dringen aan op een snelle doorstart en op stabiliteit. Een nieuwe partij in de regering betekent onvermijdelijk een nieuwe stoelendans en nieuw gebikkel over de ministerportefeuilles. Daar heeft niemand zin in. De regeringspartijen vrezen immers dat die verschuivingen veeleer tot instabiliteit zullen leiden.

Omgekeerd dreigt een onderhandelde oplossing voor Brussel-Halle-Vilvoorde ook de Vlaamse regering onder hoogspanning te zetten. De kans dat zo'n onderhandelde oplossing in goede aarde valt bij de N-VA is immers bijzonder klein, bij CD&V hebben ze schrik dat de voormalige kartelpartner moeilijk gaat doen in de Vlaamse regering. Open Vld kan als stok achter de deur dienen, om eventueel de N-VA te vervangen. Een scenario dat al eerder circuleerde. Maar zowel de regeringspartijen als de liberalen zelf doen het af als "onzin".

"N-VA-voorzitter Bart De Wever denkt absoluut niet aan opstappen uit de Vlaamse regering, zei hij gisteren in De zevende dag. "In het Vlaamse regeerakkoord staat duidelijk dat er geen sprake kan zijn van een uitbreiding van het Brussels Gewest of van de faciliteiten. We moeten toch niet de gevolgen dragen van het feit dat we woord houden."