Een paar grote wegenwerken zijn reeds begonnen of staan in de steigers. De Hoogstraat, de Leemstraat, de Lange Zandstraat en zijstraten, de Kruisweglei en de Stationsstraat worden  volledig vernieuwd met een gescheiden riolering, een nieuw wegdek met aandacht voor de veiligheid van zwakke weggebruikers en  een moderne Led-verlichting. Ook de dorpskernvernieuwing van de Elzestraat wordt uitgevoerd.

Daarnaast wordt het zwerfvuil grondig aangepakt. Maandelijks ruimt Mivas, een sociaal tewerkstellingsproject,  de fietsverbindingen en de grote invalswegen op, een paar keer per jaar doen onze verenigingen de verbindingswegen en  peters /meters maken de woonwijken proper. In 2017 willen we met een sensibilisatiecampagne en een nieuw vuilbakkenplan het zwerfvuil verder terugdringen.  Het Sint-Michielspark en het Pasbrugbos  zullen een nieuwe look krijgen en meer toegankelijk worden voor diverse doelgroepen. Ook zijn de werken gestart in het Landschapspark Waverwoud met onder meer de aanleg van het ruiterpad. Volgend jaar zal door aanplantingen en andere ingrepen, bv aanleg hondenweide, het park meer en meer toegankelijk zijn.  Deze groene verwezenlijkingen maken het nog beter wonen in onze gemeente.