“Ons land moet de fiscale verdragen met belastingparadijzen herzien”, zegt Dirk Van der Maelen. “Wij stellen voor om de dubbelbelastingverdragen in ons land beter te reguleren.” Door die verdragen moet een bedrijf met een vestiging in het buitenland geen twee keer belastingen betalen. “Logisch, maar dat ons land ook verdragen heeft gesloten met oorden als het eiland Man, Macao of de Seychellen is onaanvaardbaar. Ons land helpt zo mee aan belastingontwijking.”

Daarom vraagt Dirk Van der Maelen in zijn voorstel om de akkoorden met belastingparadijzen te herzien en te beperken tot afspraken van gegevensuitwisseling. Ook pleit hij voor een ethische component. “Landen die de mensenrechten schenden, kunnen niet in aanmerking komen voor een verdrag”, zegt Dirk Van der Maelen. “En verdragen met ontwikkelingslanden moeten herzien worden zodat ze evenwichtiger worden.”

Meer transparantie moet excessen vermijden. “Nu worden de gesprekken gevoerd achter de schermen en wordt het parlement achteraf voor een voldongen feit gezet”, aldus Dirk Van der Maelen. “Ik vraag dat het parlement op de hoogte wordt gehouden bij lopende onderhandelingen.”