Gemeenteraadslid Tim Van Rijckeghem (sp.a Dentergem en Focus8720)Gemeenteraadslid Tim Van Rijckeghem (sp.a Dentergem en Focus8720) stelde op de jongste beheerscommissie Leieheem en Hondius voor om verzorgingstafels voor baby’s te installeren in zoveel mogelijk openbare gebouwen in de gemeente Dentergem. De vraag zal overgemaakt worden aan het gemeentebestuur.

We mogen terecht trots zijn op onze openbare gebouwen en de inrichting ervan. Wat me echter opviel, is dat er in geen enkel openbaar gebouw in de gemeente verzorgingstafels voor baby’s en of peuters voorzien zijn.

“Heel wat jonge Dentergemse gezinnen met kinderen wonen particulier of in verenigingsverband activiteiten bij in onze openbare gebouwen. Een baby of peuter verversen kan echter niet op een comfortabele manier. Nu moet dat noodgedwongen wat onhandig gebeuren in de zaal, op een tafel, op de toog, in een hoekje, op een stoel of zelfs op de grond. Niet plezant, noch voor de ouders noch voor andere aanwezigen.”

Verzorgingstafels zouden daarom een ideale oplossing zijn. Deze tafels vormen geen spectaculaire meerkost en kunnen bv. gemakkelijk geïnstalleerd worden in de toiletten voor mensen met een handicap. Deze toiletten beschikken over genoeg ruimte om bv. een uitklapbare verzorgingstafel aan de muur te bevestigen.

Ik ben er van overtuigd dat heel wat jonge gezinnen met kleine kinderen dit voorstel zouden toejuichen.

sp.a Dentergem en Focus8720 houden jullie graag op de hoogte van het antwoord van het gemeentebestuur.