Vorig jaar werden op verschillende Antwerpse bouwwerven vaststellingen gedaan van sociale dumping. sp.a vroeg daarom al herhaaldelijk om een charter sociale dumping in te voeren voor stadswerven. De meerderheidspartijen stemden dat telkens weg. Naar aanleiding van de Oosterweelwerken die starten in het najaar riep staatssecretaris en Open VLD lijsttrekker Philippe De Backer onlangs zijn coalitiepartners N-VA en CD&V op om een charter te ondertekenen om sociale dumping tegen te gaan. Ondanks deze oproep weigerde de Open Vld fractie het charter mee te ondertekenen.  “Hoe geloofwaardig ben je als fractie wanneer je luid roept maar in de feite geen structurele maatregelen durft nemen om sociale dumping effectief tegen te gaan?” zegt Yasmine Kherbache, gemeenteraadslid sp.a.


Sociale dumping - waarbij werknemers te veel uren tegen te lage lonen werken zonder sociale bescherming - leidt tot enorme problemen in de bouwsector. Sinds 2012 gingen daardoor - volgens cijfers van de Confederatie Bouw al 20.000 jobs in de bouwsector verloren. “Tegen 2019 staan er nog eens 26.000 banen op de tocht door sociale dumping. Onaanvaardbaar”, zegt Vlaams Parlementslid en gemeenteraadslid Yasmine Kherbache (sp.a). “Wij vragen sterke maatregelen van de stad om jobs, lonen in de bouwsector te beschermen. Werknemers kunnen niets met woorden maar zitten te wachten op daden.” 

“Enkel door expliciet een charter te ondertekenen waarbij sociale en ecologische criteria zwaarder doorwegen bij aanbestedingen kunnen we sociale dumping tegen gaan. Open Vld pakt graag uit met slogans als ‘Gewoon doen’ maar slaagt er niet in om hun slogans in de praktijk te brengen. Ondertussen blijven de vele werknemers in de bouwsector te wachten op een krachtdadig beleid. Dat is voor sp.a onaanvaardbaar” besluit Kherbache.