sp.a dient klacht tegen onbekenden in bij het parket van Antwerpen 'wegens vermeende onregelmatigheden bij de Mechelse politie bij de verwerking van cruciale gegevens over de eventuele verblijfplaats van mogelijke daders van de aanslagen in Parijs'. In onze klacht vragen we om een onderzoek in te stellen en alle nodige handelingen te voeren met, indien nodig, een gerechtelijk onderzoek en de passende strafvervolgingen. Alle vijf sp.a-politieraadsleden stellen zich burgerlijke partij, om inzage te krijgen in het dossier.

"Vanavond, donderdag, gaat in Mechelen de lang verwachte Politieraad door. Ook daar zullen we namens sp.a nogmaals duidelijkheid vragen over onregelmatigheden bij de verwerking van de befaamde terreurtip met linken naar de gebroeders Abdeslam", zeggen Caroline Gennez en Marc De Laet, beiden lid van de politieraad zone Mechelen-Willebroek.

"Het is in dit dossier al van dag één duidelijk dat er iets misgegaan is. We vragen dan ook al de hele tijd dat het politiecollege absolute klaarheid schept in een dossier met vele onbeantwoorde vragen. Op de politieraad van 11 april stelden verschillende raadsleden vragen naar het afhandelen van deze terreurtip aan de éne kant en de manier waarop het korps geleid wordt aan de andere kant. De antwoorden kwamen er niet. Wel volgde vanaf het lekken van de informatie in de pers een reeks persconferenties en verklaringen van burgemeester Bart Somers en korpschef Yves Bogaerts die alleen maar voor meer vragen zorgden. Er is al heel veel mist gespoten in dit dossier. Het vertrouwen in de politie is een te kostbaar goed om mee te spelen. Vandaar onze vraag naar transparantie. De Mechelaars hebben recht op de waarheid", zegt Caroline Gennez.

"We herhalen ook de vraag aan de Mechelse korpschef om een stap opzij te zetten om zo de rust in het korps te herstellen. Dit in het belang van de goede werking van de dienst, die moet primeren. Ook vragen we van burgemeester en bestuurlijk hoofd van de politiezone Bart Somers een meer krachtdadig optreden", aldus Gennez.

Foto: GVA