Sp.a Kamerleden David Geerts en Peter Van Velthoven hebben een resolutie ingediend voor de verderzetting elektrificatie van de spoorlijn Hamont-Mol na de afronding van de eerste fase Herentals-Mol. Met dit extra drukkingsmiddel hopen ze een meerderheid bijeen te krijgen in de Kamer om het project op de agenda van de investeringscel van de Spoorwegen te bestendigen.

Sinds 9 december 2015 is de lijn 15 Herentals-Mol geëlektrificeerd. Vanaf 9 december 2015 rijdt er een extra rechtstreekse trein tijdens de ochtend en avondspits tussen Mol en Brussel, waardoor overstappen in Herentals of Lier niet meer noodzakelijk is voor pendelaars uit Olen, Geel en Mol. Hierdoor missen ze hun aansluiting niet meer bij vertragingen, een enorme verbetering van comfort en dienstverlening naar deze pendelaars toe.

Via een resolutie van David Geerts, Peter Vanvelthoven, Jef Van Den Bergh en Liesbeth Van Den Auwera in de vorige legislatuur werd extra druk gezet en werd er werk gemaakt van de elektrificatie van het eerste gedeelte. David Geerts: “Voor de verdere ontsluiting van de Kempen en Noord-Limburg is de elektrificatie van de spoorlijn Mol-Hamont cruciaal. In het gebied wonen een 230.000 inwoners en zijn er gemiddeld 3.125 opstappers per dag. Een petitie van vtv (vereniging treinreizigersvervoer) heeft in minder dan 3 weken van maar liefst 5.147 handtekeningen verzameld. Dit geeft aan dat het draagvlak onder de bevolking groot is.”

Peter Van Velthoven: “Zolang de elektrificatie niet wordt doorgevoerd, wordt de streek bediend met verouderde dieseltreinen die vaak defect zijn, wat totaal niet wervend is. Limburg is achtergesteld qua spoorinfrastructuur en telt nog de allerlaatste lijnen die niet geëlektrificeerd zijn. Maar liefst de helft van de spoorlijnen in Limburg, 75km, worden nog bediend met Dieseltreinen. Provincie Limburg heeft dit project opgenomen in haar SALK plan (Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat) en ook de Vlaamse regering was van oordeel dat er in Limburg een inhaalbeweging nodig was.”

De regering heeft beslist 2,1 miljard te besparen bij de Belgische Spoorwegen. Dit heeft een impact op de investeringen. Het meerjareninvesteringsplan 2013-2025 ter waarde van 26 miljard wordt herschreven. De opdracht voor een opmaak van een nieuw kleinschaliger meerjareninvesteringsplan 2015-2019 wordt gegeven aan de investeringscel waarin de verschillende gewesten betrokken zijn. Er wordt werk gemaakt van een multicriteria-analyse waarin een 50-tal projectvoorstellen onder de loep genomen zullen worden. De elektrificatie Mol-Hamont is daar alvast één van.

De Kamerleden dienen om extra druk te zetten bij het investeringscomité een resolutie in in de Kamer waarbij ze de prioriteit vragen aan dit project. Ze hopen hierbij een draagvlak te vinden bij de andere partijen.