“De voorbije vijf jaar is de integrale waterfactuur van een gemiddeld Vlaams gezin met 40 procent gestegen”, aldus Rob Beenders. “Daardoor kampt 5,25 procent van de Vlaamse gezinnen met waterarmoede.”

“Als adviesorgaan van de regering heeft de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) al gesteld dat de sociale correcties een sterk alles-of-nietsgehalte hebben. Gezinnen die vandaag vrijgesteld zijn van saneringsbijdragen, zullen een korting van 80 procent op hun waterfactuur krijgen. Andere huishoudens met een gelijkaardig laag inkomen komen dan weer niet in aanmerking en betalen dus heel wat meer”, legt Rob Beenders uit. “Daarom dien ik een voorstel in om het decreet te wijzigen.

“De doelgroep 'beschermde klanten' moet veel ruimer worden. Hierbij denk ik in de eerste plaats aan alle afnemers met een OMNIO-statuut en aan afnemers die zich in een procedure van schuldbemiddeling of budgetbegeleiding bevinden”, besluit Rob Beenders.