"Discriminatie bewijzen is vandaag een moeilijke zaak. Slechts weinigen zijn geneigd klacht in te dienen en de persoon die discrimineert, geeft dat maar zelden toe. Bovendien zijn er maar bij hoge uitzondering juridische sporen terug te vinden. Om een gedragsverandering teweeg te brengen, is er meer nodig: praktijktesten", zegt Yasmine Kherbache.

Kherbache wil de Vlaamse sociaalrechtelijke inspectie en de wooninspectie die expliciete bevoegdheid geven. "De praktijktesten zullen zo onder professioneel toezicht gebeuren, en met respect voor een aantal procedureregels en kwaliteitsvereisten", legt Yasmine Kherbache uit.

De inspectiediensten moeten volgens Kherbache kunnen nagaan of het Gelijkekansendecreet wordt nageleefd. Bij een wetsovertreding zullen ze een proces-verbaal kunnen opstellen dat de basis vormt voor een administratieve sanctie, voor verplichte diversiteitsplannen en voor gerechtelijke actie.

"De bedoeling van de praktijktesten is discriminatie in kaart te brengen en te sensibiliseren. Maar sensibilisering werkt onvoldoende zonder stok achter de deur", aldus Yasmine Kherbache.