Vandaag, zaterdag 28 januari, hebben de sp.a-leden van het district Antwerpen een nieuwe bestuursploeg verkozen onder voorzitterschap van Tatjana Scheck. Het 11-koppig team zal de hand aan de ploeg slaan om in 2018 een mooi verkiezingsresultaat neer te zetten en mee te besturen in de volgende legislatuur. Naast het werk van de sp.a-fractie in de Districtsraad (met een bestuur van NV-A, Groen en Open VLD) onder leiding van Chris Anseeuw, ligt de focus op de politieke zichtbaarheid op straat.

Met opgemerkte acties rond veilig fietsen, speelruimte voor kinderen en de heraanleg van de Scheldekaaien, werkte de partij zich de afgelopen periode in de kijker. Die lijn willen we doortrekken, met de nadruk op fietsen, openbaar vervoer en kwaliteitsvol en groen openbaar domein. Met positieve en constructieve boodschappen willen we laten zien welke vele mogelijkheden er in deze stad zijn, die helaas nog niet altijd worden benut.

Deze ploeg wil ook de betrokkenheid van de bewoners in de wijken verder stimuleren, niet alleen met onze duizend leden, maar samen met elke Antwerpenaar die mee de schouders wil zetten onder een progressief alternatief in 2018.

Team district Antwerpen:

     • Tatjana Scheck, voorzitter

     • Hocine Trari, ondervoorzitter

     • Greg Verhoeven, secretaris

     • Jan Somers, penningmeester

Uitgebreid met:

     • Chris Anseeuw, fractieleider districtsraad

     • Edwin Somers, ledenwerking

     • Yves Beaurain, campagne

     • Christijn Terlingen, communicatie

     • Caro Van der Schueren , voorzitter Jong Socialisten

     • Vincent Wilms, ondersteuning acties