Donderdag 17 mei keurden de leden van het district Antwerpen de ontwerplijst voor de districtsraad goed. Yasmine Kherbache, Vlaams Parlementslid en gemeenteraadslid, trekt de lijst. Op twee staat Sascha Luyckx, leerkracht van opleiding. Gemeenteraadslid Fauzaya Talhaoui staat op drie, op vier jongsocialist Stef Vonk en op vijf Ariane Giraneza Birekeraho. Lijstduwer is parlements- en gemeenteraadslid Maya Detiège.

'We hebben een sterke lijst van nieuw en ervaren talent die ik met veel enthousiasme ga trekken,” zegt Yasmine Kherbache, "sp.a heeft drie prioriteiten voor het grootste district van de stad":

  • Ons centrumdistrict bruist van shopping, evenementen en pendelaars. Dat is geweldig, maar we mogen de bewoners niet uit het oog verliezen. Zij hebben ook recht op rust in de stad en meer natuur in de wijken. We willen dat elke wijk een stilteplek krijgt en dat we elke maand een autoloze zondag organiseren.
  • We willen meer aandacht voor het openbaar domein. Een toegankelijk en verkeersveilig openbaar domein voor ouderen, mensen met een handicap, kinderen: daar vaart iedereen wel bij.
  • Het kinder- en jeugdaanbod van het district moet meer de wijken intrekken en er ook zijn voor jongeren met zorgnoden. Dat is een steeds groeiende groep en net als het onderwijs, moet ook het vrijetijdsaanbod inclusief zijn.


foto: Sacha Jennis