Caroline Gennez en Dirk Van der Maelen, het duo dat zich kandidaat heeft gesteld als voorzitter en ondervoorzitter van de sp.a, zien vrijheid en zekerheid als de kernbegrippen uit de intentieverklaring voor hun kiescampagne. Ze willen de sp.a leiden in het tijdperk na de aftredende generatie Vande Lanotte.

Vooral het kernbegrip vrijheid is verrassend, want dat zou je eerder van een liberale partij verwachten. Maar de sp.a-strekking Gennez-Van der Maelen ziet vrijheid dan ook als 'vrij van zorgen'. Daarom moeten er uitstekende gemeenschappelijke voorzieningen worden uitgebouwd, zoals een deftig pensioen en een zuinige energiefactuur. Om de armoede terug te dringen, zou elk gezin recht moeten hebben op een basispakket stroom van 243 euro, te betalen door de grote stroomproducenten.

In de belastingen willen ze de aftrekposten vervangen door premies. Van een veiligheidsdiscussie zijn de twee trouwens niet bang. Het strakke veiligheidsbeleid in Antwerpen, Leuven en Mechelen dient daartoe als voorbeeld. En dan nog dit: alle illegale gezinnen met kinderen moeten geregulariseerd worden, aldus het duo.