Tegelijk wordt slecht 26 % van de voorziene investeringen uitgevoerd, vorig jaar was dat 28 %, en over de vorige legislatuur kwam men nauwelijks aan 50 % samen.

Eén en ander heeft te maken met het uitblijven van de onteigeningen en bijgevolg de uitvoering  van de geplande werken op de Heirbaan, maar navraag bij VVSG leert ons hier ook dat we ver onder het Vlaamse gemiddelde van 50 % uitvoeringsgraad zitten.

‘Als slechts 4,05 mio werken uitvoert van de 11 mio die je hebt gepland, heb je ofwel slecht gepland ofwel slecht uitgevoerd ‘

In de lijst van niet uitgegeven bedragen in 2015 zien we :

   -1100000 voor rioleringswerken en infrastructuur;

   - 520 000 buitengewoon onderhoud fietspaden (is al overgedragen van 2014);

   -1050000 verwerven van verouderde woningen of strategische gebouwen…waarmee men perfect de oude pastorij in Moerzeke had kunnen ‘verwerven’;

Intussen worden de voorziene bedragen  voor het project ‘Nieuwstraat’ steeds hoger. Men doet ook al een ‘beroep’  op het OCMW en de HIM om de kosten te kunnen dekken of om ze te camoufleren.  En die kosten swingen intussen de pan uit…al méér dan 13 mio euro, en dan hebben we het nog niet over de uitbating van de ondergrondse parking, waarvan nu al duidelijk is dat de gemeente de lasten zal dragen.

‘Voor het vierde jaar op rij vraagt de SP.A dat men eindelijk iets zou doen met de gezinsbelasting’ zegt André . ‘Maar nu vragen we echter de afschaffing.  Immers, door het verhogen van de kostprijs van de huisvuilzakken met 40 % ontvangt de gemeente 175 000 euro méér per jaar. En bovendien werden de gratis huisvuilzakken afgeschaft…Meer opbrengst samen ruim 300000 eruo of…het bedrag van de gezinsbelasting !!

Eenmalig was er nog een extra inkomst van 60000 euro door de vermindering van de rekening van VERKO (verwerking huisvuil en containerpark). 

‘De SP.A vindt dan ook dat het hoog tijd wordt om de a-sociale gezinsbelasting van 40 € per gezin, hoe groot, oud, arm, enz dat gezin ook is, af te schaffen’.    

Natuurlijk blijft  de vraag hoeveel ‘de Nieuwstraat’ nu eigenlijk gaat kosten…We zitten nu_ al aan 13 mio euro.  Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012, zong CD&V en Open VLD nog in koor dat het NIETS zou kosten.  Vooral hoeveel van die kosten niet gedekt zijn of ten laste van de gemeente zullen vallen is een open vraag. Immers de pps (publiek-private samenwerking) is in Hamme een ppc ‘privé pakt de centen’…De verkoop van het ‘tweede verdiep’ (890000 euro) gaat immers niet door, en hoe de uitbating van de ondergrondse parking ooit break even zal draaien is een vraag waarop niemand van het CBS een antwoord heeft…

Voor de academie, ooit door CD&V en Open VLD aangekondigd als een topprioriteit is in de meerjarenbegroting 4,25 mio voorzien, projectmanagement incl. (2018).

Of er dan nog geld zal zijn is zeer de vraag…Immers, een project (Nieuwstraat) dat 5 jaar geleden nog NIETS ging kosten (voor de verkiezingen van 2012) zit nu aan 13 mio of zowat de spaarpot van de gemeente.  De burger betaalt dus de rekening van het megalomane Nieuwstraat project, én aan de grootste nood van Hamme, een nieuwe academie, wordt niets gedaan !    

Voor meer informatie : André Raemdonck 0476 946747