Afgelopen weekend werden we weer geconfronteerd met de dramatische gevolgen van de opvangcrisis. Honderden mensen vinden geen opvangplaatsen. Hele gezinnen met jonge kinderen zijn verplicht de nacht door te brengen in de vrieskoude. Verenigingen die zich inzetten voor dak- en thuislozen kunnen de opvang van nieuwe mensen door de gigantische overbevraging niet meer aan. Als er niets gebeurt, dreigt dit te escaleren met dramatische gevolgen.

sp.a ondersteunt de oproep van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. De organisatie vraagt het kabinet van premier Leterme dringend noodhulp te voorzien.

· we vragen de Premier een publieke ruimte (sporthal/ruimte/openbaar gebouw) op te vorderen om alvast gezinnen met kinderen tijdelijk onderdak te bieden tijdens deze barre winterdagen. Bed, warme soep, wasgelegenheid en (minimale) beveiliging van hun overnachtingsplek zijn daarbij noodzakelijk.

· we vragen ook dat – bij wijze van tijdelijke noodmaatregel – de civiele bescherming wordt ingeschakeld en dat minimale vormen van soepbedeling en nachtwacht worden voorzien. De werkdruk op het personeel bij de opvangorganisaties (opvang van alleenstaande mannen, nieuwkomers, etc) is zo hoog en de organisaties zijn niet in staat hiervoor bijkomende mensen in te zetten.

Karin Temmerman, die zich namens sp.a in de Kamer toelegt op asiel en migratie, is verontwaardigd over de late reactie van de regering. “We weten al langer dat de winterkou er aan komt en toch heeft de regering nagelaten noodhulp te voorzien. Staatssecretaris Courard zal binnenkort alle ministers bijeenroepen, maar dat is veel te laat. De regering moet nu dringend werk maken van een noodoplossing.”