Het Amsterdams verbod kwam er na een rapport over oliehandelaren die sterk vervuilde brandstoffen exporteren naar West-Afrikaanse landen. ‘Zulke brandstoffen zijn in Europa verboden voor gebruik wegens hun veel te hoog zwavelgehalte’ zegt raadslid Toon Wassenberg (sp.a). “Deze brandstoffen zijn enorm vervuilend en slecht voor de lokale volksgezondheid. Een rapport van de Wereldbank en het Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) van vorige week toonde aan dat luchtvervuiling de derde grootste doodsoorzaak is in arme landen en landen met een lager inkomen. Zo overleden naar schatting 17.500 mensen in Ghana in 2013 aan de gevolgen van luchtverontreiniging.”

Voor de productie van de giftige brandstof worden verschillende soorten brandstoffen gemengd. Vooral het hoge zwavelgehalte is schadelijk. In EU-landen mag in benzine en diesel 10 ppm (parts per million) zwavel zitten. In veel vooral West-Afrikaanse landen zijn die normen vele malen hoger. De Zwitserse NGO Public Eye heeft aan de pomp monsters genomen in acht Afrikaanse landen en kwam voorbeelden tegen tot wel 3780 ppm. Tweederde van de brandstofstalen die genomen werden haalden zwavelniveau’s van meer dan 1,500ppm, 150 keer de European limiet.

Vandaag raakte bekend dat zeven Afrikaanse landen de import van giftige brandstoffen uit Europa, ondermeer uit Antwerpen, willen verbieden.

De Antwerpse sp.a vraagt dan ook aan de stad om het Amsterdams verbod tot produceren van zwaar vervuilde brandstoffen ook in Antwerpen in te voeren. ‘Enkel en alleen als de havens van Antwerpen, Amsterdam en Rotterdam samen zo’n verbod invoeren, kan de handel in die sterk vervuilde brandstoffen een halt toegeroepen worden’, aldus nog Wassenberg.