De Gentse afdelingen van sp.a en Groen! willen volgend jaar in kartel naar de gemeenteraadsverkiezingen. De bestuursorganen van beide partijen zetten vanochtend het licht op groen voor deze samenwerking rond een ambitieus sociaal-ecologisch stadsproject. 'Een stad waar het goed is om te leven, zorgt voor voldoende comfortabele woningen in groene buurten, biedt ruimte en kansen voor kinderen, geeft prioriteit aan tram en fiets en betrekt elke inwoner bij de toekomst van zijn stad', zeggen Daniël Termont, Elke Decruynaere, Freya Van den Bossche en Filip Watteeuw. De leden van sp.a Gent en Groen! Gent spreken zich dinsdag uit over het kartel en het stadsproject.

Groen! en sp.a hebben elkaar in Gent gevonden rond een concreet toekomstproject voor de stad. Als de leden daar dinsdag mee instemmen, zal die samenwerking leiden tot een kartel voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012. Dat hebben Vlaams minister Freya Van den Bossche (sp.a), burgemeester Daniël Termont (sp.a), Vlaams volksvertegenwoordiger Filip Watteeuw (Groen!) en Gents fractieleider Elke Decruynaere (Groen!) zaterdag aangekondigd.

De twee partijen hebben een koepeltekst opgesteld waarin de sociale en ecologische uitdagingen van de 21ste eeuw centraal staan. Ze willen erover waken dat de stad aantrekkelijk blijft voor iedereen: jong en oud, hier geboren of ingeweken. Elke Gentenaar verdient het perspectief op vooruitgang. De strijd tegen dualisering, armoede en uitsluiting is een prioritair aandachtspunt in elk beleidsdomein, net als de ambitie om van Gent een klimaatneutrale en duurzame stad te maken. Daarom helpen we alle Gentenaars om hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.

 Op basis van de koepeltekst zullen sp.a en Groen! hun verkiezingsprogramma schrijven in samenspraak met alle Gentenaars die zich terugvinden in dit project. De fundamenten van het programma zijn:

 

Kinderen en jongeren zijn overal thuis in de stad. Dat betekent onder meer genoeg scholen en kinderopvang in elke wijk, maar ook aangename buurten met genoeg speelruimte voor gezinnen met jonge kinderen.

Meer aantrekkelijke en betaalbare woningen in groenere buurten. Een degelijke, energiezuinige en betaalbare woning moet voor elke Gentenaar een basisrecht zijn. Ook de uitbouw van de groenpolen aan de rand van de stad is essentieel om de Gentenaar zuurstof te geven.

Absolute voorrang voor fiets en tram, minder auto's in de stad. We kiezen resoluut voor de mobiliteit van de toekomst, waarbij iedereen zich op een comfortabele, veilige en betaalbare manier kan verplaatsen in de stad.

Elke Gentenaar betrekken bij de toekomst van zijn wijk en stad. Betrokkenheid en inspraak zorgen ervoor dat elke inwoner van Gent mee kan nadenken over de verdere ontwikkeling van zijn buurt en sted.

 

De gemeenschappelijke lijst zal samengesteld worden uit 35 kandidaten voorgedragen door sp.a en 16 door Groen! Daniël Termont zal de lijst trekken, met Elke Decruynaere op plaats 2. Filip Watteeuw en Freya Van den Bossche vormen een duo onderaan de lijst.