De leden van Groen en sp.a uit Kapellen stemden afgelopen week enthousiast voor de verderzetting van het kartel. Dat betekent dat ook bij de volgende gemeenteraadverkiezingen beide partijen met een gezamenlijke lijst naar de kiezer zullen trekken. Het kartel sp.a-Groen presenteert zich als een waardig alternatief voor de meerderheidspartijen en gelooft in een duidelijke vooruitgang ten opzichte van 2012. 

Walter Van Assche, voorzitter van Groen Kapellen, stelt: “Groen en sp.a hebben een gezamenlijke visie op thema’s als mobiliteit, inspraak, duurzaamheid en sociaal beleid en die is heel duidelijk anders dan waar de huidige meerderheid voor staat. Zo is er veel te weinig aandacht voor de fietsers in Kapellen. Langs de andere kant wordt er erg veel geld voorzien voor een nieuwe betaalparking in het centrum. Met ons mee aan het roer wordt dat anders.” 

Tom Namurois, voorzitter van sp.a Kapellen, vult aan: “Zowel Groen als sp.a staan voor betaalbaar wonen en voor meer inspraak van de Kapellenaren. Voor het ontwikkelproject Kapellen-centrum bijvoorbeeld zijn er geen garanties dat de geplande nieuwe woningen ook betaalbaar zijn voor de gemiddelde Kapellenaar. Ook van betrokkenheid van de inwoners is bij dit project nauwelijks sprake.”

Wie lijsttrekker wordt van de kartellijst is nog niet bekend. “Het lijstvormingscomité zal zich de komende weken bezighouden met het samenstellen van de lijst. Wel kunnen we al meedelen dat deze keer de lijst zal getrokken worden door iemand van Groen”, aldus Tom Namurois. “Plaatsen twee en drie zijn voor socialisten, net als de lijstduwer. De overige plaatsen worden evenredig verdeeld”. Walter Van Assche bevestigt dat de partijen met deze verdeling uitdragen dat ze elkaar als evenwaardige partners beschouwen. “We hebben 5 jaar goed samengewerkt en willen dat ook in de toekomst blijven doen. De Kapelse meerderheid doet het niet slecht, maar we geloven dat het anders en beter kan: menselijker, eerlijker en gezonder. Daar wil het kartel voor zorgen.”