Sp.a en Groen trekken in Destelbergen-Heusden in kartel naar de kiezer op 14 oktober 2018. Ze doen dat vanuit een gezamenlijk inhoudelijk project, dat ambitieuze bakens uitzet voor de ‘gemeente van de toekomst’, en de mensen daadwerkelijk betrekt. “We willen een kartel van alle progressieve Destelbergenaars en Heusdenaars,” klinkt het bij Eddy Van de Walle en Astrid Schoeters, respectievelijke voorzitters van sp.a en Groen Destelbergen-Heusden. “Destelbergen en Heusden maken we immers samen. Als we tot een bestuur toetreden, zullen we dat dus samen doen of niet. Bovendien zullen we een bestuur mét visie en mét de mensen centraal stellen.”

De gemeente van de toekomst

Voor het kartel zijn sociale en ecologische duurzaamheid essentiële toetsstenen. Nu, vanuit de oppositie, maar ook straks, als het aan een bestuursmeerderheid zou deelnemen. Daarom zullen sp.a en Groen samen campagne voeren voor een warme en duurzame gemeente van de toekomst.

Vanuit menselijk perspectief willen sp.a en Groen een sterke focus op gemeenschapsvorming, welzijn en armoedebestrijding. “Er is nood aan een samenhangend sociaal beleidsplan,” verduidelijkt Eddy Van de Walle. “Dat moet de strijd aanbinden met armoede en vereenzaming, en moet op buurtniveau banden smeden tussen mensen. Wij willen een samenleving waarin mensen zorg dragen voor elkaar. Daarom willen we een lokale economie op mensenmaat, met ruimte voor sociale economie, om die banden tussen mensen écht te realiseren.”

Op het vlak van mobiliteit, ruimtelijke ordening en wonen ijvert het kartel voor een uitgesproken nadruk op kwalitatieve beleving, duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. “Woonuitbreiding moet voor ons door bestaande kernen te versterken, niet door de schaarse open ruimte verder aan te snijden,” stelt Astrid Schoeters. “We willen dat er meer wordt ingezet op duurzame vervoerswijzen, en dat Destelbergen er alles aan doet om een klimaatneutrale gemeente te worden. Tegelijk willen we meer inspanningen voor betaalbaar en sociaal wonen.”

“Tot slot maken we van bestuurlijke participatie en co-creatie absolute beleidsprioriteiten,” zegt Eddy Van de Walle. “Want besturen doe je niet alleen voor, maar ook mét de mensen. Zij zijn immers de beste buurtmakers. Niet de schepenen of de burgemeester. Luisteren en samen doen: dát is gemeentepolitiek!”

Destelbergen en Heusden maken we samen

“Omdat besturen mét een duurzame en sociale visie en mét inbreng en creativiteit van de mensen voor sp.a én Groen voorop staan, besloten we de krachten te bundelen, en een kartel te vormen,” zegt Astrid Schoeters. “Alleen samen kunnen we onze stem immers luid genoeg doen klinken, om écht gehoord te worden, en écht kans te maken om door deelname aan het bestuur ons project in de praktijk te brengen.”

De komende maanden zal het kartel dan ook werken aan een stevige lijst en een sterk inhoudelijk programma. Dat moet tot stand komen in dialoog met zoveel mogelijk Destelbergenaars en Heusdenaars. Want er zijn in Destelbergen en Heusden heel wat mensen met ideeën, die zich dagdagelijks inzetten voor een warme en duurzame gemeente, maar niet of te weinig gehoord worden. Inhoud staat voor het kartel voorop. Betrokkenheid ook.

Eddy Van de Walle besluit: “Verkiezingen gaan niet over wie waar een zitje mag nemen. Ze gaan wel over wat leeft bij de mensen. Over hun zorgen. Over hun ideeën voor een betere samenleving. En over hoe die zorgen en ideeën niet alleen gehoord worden, maar ook in praktijk worden gebracht. Mét visie. Mét inspraak. En mét bestuurskracht. Want na inspraak moet uitspraak volgen. Dat verwachten de mensen van hun bestuurders. Terecht.”

Meer informatie:

  • Eddy Van de Walle, voorzitter sp.a Destelbergen-Heusden, 0476 71 83 25, eddy.vandewalle@icloud.com

  • Astrid Schoeters, voorzitter Groen Destelbergen-Heusden, 0479 29 42 76, astrid.schoeters@ugent.be