In 2012 trok het kartel sp.a – Groen voor de eerste keer naar de Rumstse kiezer. Het kartel overtuigde meer dan 28% van de kiezers en behaalde de meeste stemmen. sp.a – Groen belandde echter in de oppositie.

De laatste maanden werden er intensief gesprekken gevoerd. Het kartel werd als positief ervaren en ook over actuele punten en nieuwe toekomstige uitdagingen voor Rumst vinden we elkaar. Dit resulteert nu in het verderzetten van de samenwerking. We spreken niet meer van een kartel, wel van een bondgenootschap. We reiken daarbij ook de hand aan onze inwoners!

De komende maanden zal er hard gewerkt worden om het programma verder te concretiseren. Een aantal van onze speerpunten, waarmee we duidelijk het verschil willen aantonen met het huidig beleid, zijn echter vandaag al duidelijk!

Het hoofdthema waar we mee naar de kiezer trekken is mobiliteit. Het doel is om de straten en de wijken aan de bewoners terug te geven in plaats van aan het niet lokaal doorgaand verkeer tussen de verkeersassen. Het toenemend doorgaand verkeer vormt een immens probleem en maakt Rumst onleefbaar. Zonder taboes brengen we, samen met experten maar vooral ook met onze inwoners, de mogelijkheden in kaart voor een omslag in het lokaal bestemmingsverkeer versus het doorgaand verkeer. Er moet een echte wisselwerking ontstaan met onze inwoners en een draagvlak worden gecreëerd vooraleer er keuzes worden gemaakt. Deze doorgedreven vorm van burgerparticipatie wordt het nieuwe normaal in de politieke besluitvorming! Die participatie passen we daar waar mogelijk dus ook toe bij andere thema’s zoals bij de heraanleg van straten waar we de burger in een zo vroeg mogelijk stadium zullen betrekken en niet meer op het einde om hen louter te informeren.

Verder wil sp.a – Groen de stijgende kinderarmoede sterker aanpakken en de kinderopvang heruitvinden. Ook rond betaalbaar wonen en de zorg voor onze ouderen willen we nieuwe initiatieven nemen zoals het levenslang thuis wonen mogelijk maken, ook voor zorgbehoeftigen.

De bondgenootschapslijst zal een mix zijn van ervaring en nieuw talent.

De lijst wordt getrokken door Garry Van Rompuy. Garry is huidig fractieleider en sinds 2007 politiek actief. Garry is 42 jaar, studeerde elektromechanica en milieu. Hij is momenteel werkzaam als milieucoördinator bij een drinkwaterbedrijf.

Op plaats twee volgt Annelien Schoofs. Zij volgt de lokale politiek al jaren. Annelien is 30 jaar, studeerde verpleegkunde en zorgmanagement. Zij is momenteel werkzaam als hoofdverpleegkundige in een WZC.

Francy Van der Wildt, gewezen burgemeester 2007 – 2009, zal de lijst duwen.

Verder wordt de lijst versterkt met uittredende mandatarissen en nieuwe kandidaten. De lijst zal in gelijkwaardig aantal worden gedragen door spa en Groen.

Sp.a – Groen benadrukt nog dat ook bij de samenstelling van de lijst de hand wordt gereikt aan de burger! Inwoners die zich kunnen vinden in onze visie willen wij graag als verruimingskandidaten opnemen op de lijst!