Open VLD en sp.a hebben in de donkere dagen voor Kerstmis een Kerstakkoord gesloten en een paars babytje ter wereld gebracht.

In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen hebben wij elkaar gevonden voor een innovatief project dat Evergemnaren wil verenigen.

Lees het persbericht in bijlage.