De TTIP-resolutie die ter stemming voorligt, bepaalt de krijtlijnen waarbinnen de Commissie moet blijven tijdens haar onderhandelingen met de Verenigde Staten. Vooral de private arbitrageclausule ISDS kan voor ons niet door de beugel. Via zo’n Investor-State Dispute Settlement moeten conflicten tussen bedrijven en staten worden beslecht. “Als bedrijven menen dat hun winsten op de helling worden gezet door nieuwe wetgeving in een land, kunnen ze dat land voor een private rechtbank dagen,” zegt Kathleen Van Brempt. “De rechters bestaan bovendien uit een handvol advocaten, die in andere omstandigheden vaak voor het bedrijfsleven werken.”

Van Brempt verwijst naar de ISDS-procedure van de Zweedse energieproducent Vattenfall die het probleem blootlegt. “Vattenfal eiste via een ISDS-procedure 3,7 miljard euro van Duitsland toen dat land in 2012 overging tot haar uitdoofbeleid voor kernenergie. Voor ons is het ondenkbaar dat in een handelsverdrag zo’n ISDS-procedure opgenomen wordt. We riskeren immers dat bedrijfsbelangen zwaarder zullen wegen dan democratische wetgeving.”

“De Europese sociaal-democraten zijn uiteraard niet tegen handel gekant,” zegt Van Brempt. “Maar de onderhandelingen over het TTIP-verdrag lijken de foute richting uit te gaan. Het is daarom uiterst belangrijk dat het parlement een glashelder signaal geeft. Wij willen een handelsverdrag zonder ISDS. Daarom stemmen wij volgende week tegen de TTIP-resolutie.”