Het uitblijven van het verhoopte 'globaal inhoudelijk regeerakkoord' woensdagavond heeft ook oppositiepartij sp.a wakker geschud. 'Slecht amateurtoneel', noemt voorzitster Caroline Gennez de formatie.

"Ik kan zelfs niet meer volgen over welke punten oranje-blauw nu al dan niet akkoorden heeft gesloten. Eerlijk gezegd weet ik zelfs niet of er überhaupt al één akkoord gesloten is. Ik kijk met stijgende verbazing naar de manier van onderhandelen. Alle belangrijke knopen worden doodleuk uitgesteld om dan een akkoord te presenteren waar de belangrijkste knelpunten niet eens in zitten. Hallucinant."

De sp.a is niet te spreken over de bereikte compromissen in het luik over het sociaal beleid en de arbeidsmarkt. "Oranje-blauw wil de pensioenen welvaartsvast maken, ze koppelen aan de loonevolutie. Maar dat is puur boerenbedrog, want tegelijkertijd wil men de lonen matigen. De gepensioneerden verliezen twee keer. Oranje-blauw heeft immers ook al beslist om te kappen in het Zilverfonds."

Gennez wordt in haar kritiek bijgetreden door de vakbonden. ACV-voorzitter Luc Cortebeeck reageert furieus op de oranje-blauwe plannen om bij het onderhandelen van toekomstige cao's rekening te houden met de belastingvermindering voor werknemers. "Dat is er ver over."

Volgens Cortebeeck zien de onderhandelaars spoken als ze de Belgische loonhandicap willen verlagen met 2 procent. "Er is geen loonhandicap." Het ACV verwijst net als het ABVV naar een recent rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, dat zou aantonen dat de loonkosthandicap effectief weggewerkt is. De plannen van oranje-blauw om die handicap te verlagen, zijn dan ook "kort door de bocht", stelt Luc Voets, hoofd van de studiedienst van het ABVV.

De socialistische vakbond stelt dat er geen sprake van kan zijn om in een scenario te stappen waarbij een belastingverlaging in rekening zou worden gebracht bij het afsluiten van een loonakkoord. "Dit belooft allemaal weinig goeds over hoe een volgende regering zou omgaan met het sociaal overleg en de sociale partners." Het ABVV wil ook niet weten van een eventuele lastenverlaging waardoor overuren nog goedkoper zouden worden en minder zouden kosten dan een gewoon uur. "In het interprofessioneel akkoord staat ingeschreven dat dat niet kan."