De sp.a is de enige partij die echt aan de kant van de gewone mensen staat. Door de economische crisis loopt hun pensioen, sociale bescherming, gezondheidszorg en job gevaar, maar van de huidige regering hoeven ze niet veel te verwachten, integendeel. Dat was de boodschap van voorzitster Caroline Gennez in haar toespraak aan het tweedaagse visiecongres van de Vlaamse socialisten in Brussel.

Heilzame therapeutische sessie
Gennez begon haar speech met een oproep om het vertrouwen binnen de partij te herstellen: "Ergens onderweg zijn we elkaar kwijtgeraakt. En dat is slecht voor onze partij. Want als we niet samen zijn dan verdwalen we en als ik jullie kwijt ben, ben ik verloren". De therapeutische sessie van zaterdagvoormiddag was nodig, "eerlijk en direct, soms hard maar vooral hartverwarmend. En hopelijk ook heilzaam". De sessie was geen eindpunt, maar een nieuwe start in de opbouw van een stevige partij, vol zelfvertrouwen.

De sp.a wil de toekomst van de gewone mensen veilig stellen en hun behoefte aan zekerheid verzoenen met de nood aan vooruitgang, omdat ze de enige partij is die echt aan de kant van de gewone mensen staat. Door de crisis worden de sociale voorzieningen belaagd, aldus Caroline Gennez. Het is de gewone man die door het geklungel van de regering de crisisbelasting van de banken betaalt en die zelf begint te sparen voor zijn pensioen omdat de banken, de kranten en de regering blijven herhalen dat zijn pensioen onbetaalbaar wordt, of hij nu langer werkt of niet.

Gennez pleitte voor een stevig wettelijk pensioen. De tweede pijler moet een recht worden van alle werknemers, contractuele ambtenaren moeten hetzelfde pensioen krijgen als hun statutaire collega's en ook kleine zelfstandigen hebben recht op een deftig pensioen.

"Regering dwingt 50-plusser in de werkloosheid"
In de gezondheidszorg moet de derdebetalersregeling veralgemeend worden, en de "commerce" en de wachtlijsten in de zorg moeten verdwijnen. Gennez vond het schandalig dat de regering de werkende 50-plusser in de werkloosheid dwingt door zijn lastenverlaging te schrappen: "Dat is geen anti-crisisbeleid, dat is de crisis versterken".

De regering kiest voor de sp.a met haar energiebeleid, meer bepaald met het langer open houden van de kerncentrales, voor het verleden: "geen inkomsten voor onze begroting, een miljoenencadeau aan Electrabel, geen garantie op een betaalbare energiefactuur, geen maximumprijzen en geen stappen gezet naar een duurzame, groene energie". Vlaanderen is volgens haar een Frans wingewest geworden en de regering-Van Rompuy ondergaat dat met open mond, aldus Caroline Gennez.

Ook inzake fiscaliteit krijgt de regering een onvoldoende van de sp.a-voorzitster: "Het grootste gat in de begroting wordt vandaag geslagen door de belabberde inkomsten". De controle is laks en fraude blijft quasi ongemoeid.