90 procent van de Vlamingen kan worden vrijgesteld van de erfbelasting als de 10 procent grootste vermogens "een faire bijdrage" zouden leveren. Dat zegt oppositiepartij sp.a na een nieuwe analyse. "Je moet nog altijd geen waanzinnige tarieven heffen om evenveel op te halen als vandaag."

Eind februari bereikte de Vlaamse regering een akkoord over de hervorming van de erfbelasting. De langstlevende partner krijgt een vrijstelling tot 50.000 euro en de hoogste belastingschijf op de erfenis van een vriend of een ver familielid valt weg. Na de paasvakantie buigt het parlement zich over de hervorming.

Sp.a grijpt dat moment aan om nogmaals te pleiten voor een volledig ander systeem, "want wat de Vlaamse regering beslist heeft, is niet meer dan gemorrel in de marge", zegt Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke. Begin februari kwamen de socialisten al met het voorstel om iedereen een belastingvrije som van 250.000 euro toe te kennen. Wie meer verwerft, wordt progressief belast. Onhaalbaar, oordeelden critici, maar met een nieuwe analyse wil sp.a aantonen dat het wel degelijk kan.

De Vlaamse schatkist ontvangt jaarlijks zo'n 1,3 miljard inkomsten uit de erfbelasting. De schenkbelasting leverde in 2016 379 miljoen euro op. Dat is volgens sp.a slechts een fractie, omdat die belastingen massaal ontweken en ontdoken worden. Bovendien zijn de bijdragen onevenwichtig verdeeld, stelt Vandenbroucke. Hand- en bankgiften worden immers niet belast, op geregistreerde schenkingen betaal je tussen 3 en 7 procent, veel minder dan op erfenissen. "Mensen met een bescheiden spaarboekje kunnen niet bij leven doorgeven, zij betalen de volle pot. De kleine groep grootste vermogens daarentegen kan dat vermogen wel op allerhande manieren doorgeven en betaalt amper iets."

Daarom stelt sp.a voor om het onderscheid tussen erfenissen en schenkingen te laten vallen en alle vormen van vermogensoverdracht op dezelfde manier te belasten. "Ons systeem is veel eenvoudiger en ook eerlijker: het enige criterium om te bepalen wat je betaalt, is de omvang", aldus Vandenbroucke.

Bovendien hoeven de belastingtarieven volgens de sp.a-berekeningen lang niet zo hoog te liggen als vandaag het geval is. Wie in de loop van zijn leven meer dan 250.000 euro verwerft, zou gemiddeld zo'n 8,6 procent belasting betalen. "Je moet dus nog altijd geen waanzinnige tarieven heffen om evenveel op te halen als vandaag", klinkt het. Als de 10 procent grootste vermogens die 'faire bijdrage' zou betalen, zou zo'n 90 procent van de Vlamingen kunnen worden vrijgesteld van erf- en schenkbelastingen. "We doorprikken het verhaaltje dat een erfbelasting een belasting op miserie zou zijn."

Fiscaal expert Mark Delanote (VUB en Bloom Law) ziet wel wat in het voorstel. "In ons huidig progressieve belastingsysteem zit dan wel de impliciete bedoeling om hogere vermogens zwaarder te belasten, het is veel te gemakkelijk om die progressieve taxatie te doorbreken. In de eerste plaats door schenkingen." Het is volgens Delanote dan ook niet meer dan logisch om erfenissen en schenkingen op dezelfde manier te belasten.

Of de meerderheidspartijen oren hebben naar het sp.a-voorstel, blijft echter maar de vraag. Financiënminister Bart Tommelein (Open Vld) wenst niet te reageren. Hij wacht het advies van de Raad van State over de beslissing van de Vlaamse regering af.

Bron: https://www.demorgen.be/binnenland/sp-a-erfbelasting-hoeft-geen-belasting-op-miserie-te-zijn-b81110b8/