Er zijn evenwel grote onzekerheden omtrent de toekomst‚ de werkzekerheid en de werkdruk voor het personeel. Nu reeds is het afwezigheidspercentage heel erg hoog en dat is enkel te wijten aan de zware werklast. Zo goed als alle personeelsleden hebben hun fysieke als mentale grenzen bereikt.

Sp.a Evergem is verheugd dat haar amendement in de gemeenteraad van januari werd goedgekeurd door meerderheid en oppositie‚ om de oorspronkelijke blauwdruk als nietig te beschouwen‚ die aan de basis heeft gelegen van de opstart van het Zorgbedrijf. Deze blauwdruk stond garant voor een mislukking en hypothekeerde de toekomst van een goed gemanaged bedrijf‚ met aandacht voor het personeel en dat garant moest staan voor hoge kwalitatieve zorg voor ouderen.

Tevens wordt het overduidelijk dat de invulling van de leidende functies binnen het zorgbedrijf op de eerste plaats komt voor een deel van de meerderheid. Sp.a-Evergem zal er blijven op toezien dat de ouderenzorg efficiënt‚ kwalitatief en betaalbaar blijft.

Sp.a Evergem oordeelt dat de huidige constructie mogelijkerwijze geen enkele besparing zal opleveren‚waardoor het sterk twijfelt aan het nut van deze operatie en waarbij de democratische inbreng volledig zal verdwijnen‚ alsook de zorgautonomie van onze gemeente. M.a.w. de jaarlijkse zorgkost zal geenszins verdwijnen. Het is onze maatschappelijke opdracht ervoor te zorgen dat onze ouderen kunnen rekenen op goede‚ efficiënte‚ hoogkwalitatieve en betaalbare zorg‚ wanneer zij dit nodig hebben. Dit bestaat nu‚ maar of dit later ook nog zo zal zijn is bijzonder onzeker.

Met de oprichting van het Zorgbedrijf zijn er stappen gezet‚ waar wij principieel niet tegen kunnen zijn‚ maar de strategische en operationele invulling baart ons grote zorgen.