Sp.a en OpenVld vinden het erg jammer dat er een weinig constructief voorstel ter tafel wordt gelegd door een meerderheidspartij, zeggen Johan Van hove (sp.a) en Vicky Van Hyfte (OpenVld) ontgoocheld.

Die stellen voor om enkel 33 grote 2m² reclameborden, een onbeperkt aantal kleine bordjes en geen officiële gemeentelijke verkiezingsborden te plaatsen op het grondgebied van Evergem. Dit is een absoluut geen democratisch voorstel, dat enkel voor de grotere partijen nuttig kan zijn en voor hen een voordeel kan betekenen. Nieuwe of kleinere partijen krijgen hierdoor geen enkele kans om zich aan de kiezer voor te stellen.

Open VLD en sp.a pleiten daarom heel sterk om vooralsnog geen enkele verkiezingsborden te plaatsen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen en willen een heel stuk verder gaan en een sterk engagement van alle deelnemende partijen of partnerships vragen, om een papierarme kiescampagne te voeren.

De vele verkiezingsborden die tijdens de kiesstrijd opduiken, ontsieren immers ook onze gemeente. Dit terwijl veelvuldig marketingonderzoek op de zeer beperkte invloed van dit soort publiciteit wijst.

Daarbovenop oordelen wij dat het niet zinvol is om de gemeentelijke kiesborden in de verschillende deelgemeenten te plaatsen. Deze zijn zeer log en belasten de gemeentelijke diensten. De vrijgekomen middelen zouden beter kunnen worden ingezet  door bijvoorbeeld een eenmalige brochure uit te geven enkele weken voor de verkiezingen, waarin alle partijen worden opgenomen en de kans krijgen hun programma’s kort uiteen te zetten en/of door enkele grote elektronische borden te plaatsen op de invalswegen, die in eerste instantie kunnen aangewend worden voor de publicitaire campagne. Deze borden kunnen nadien nog opnieuw gebruikt worden voor reclameboodschappen van verenigingen, boodschappen van algemeen nut vanuit de gemeente en noem maar op.

Innovatief zou ook zijn om de partijen ruimte te geven om via de bestaande gemeentelijke (sociale) mediakanalen (Burggrave, gemeentelijke website, facebook, instagram, …..)  de kans te geven om hun kandidaten te promoten en het programma naar voor te brengen.

Evergem werpt zich op als een duurzame en moderne gemeente. Papierarme verkiezingen en het gebruik van de gemeentelijke (sociale) media, zijn de kans om die twee waarden te verwerken in het hart van ons democratisch proces.

Sp.a en OpenVLD Evergem hopen opnieuw steun te krijgen van alle partijen en zijn bereid om hiervoor samen met hen tot een goed én gedragen voorstel te komen.