De juridische integratie van het OCMW-bestuur in het gemeentebestuur met als zogenaamde kers op de taart de oprichting van het zorgbedrijf Meetjesland heeft ernstige gevolgen op het vlak van personeel (verloning en statuut)‚ alsook een verhoogde kostprijs van de dagprijzen in de rusthuizen‚ om dan nog geen zekerheid te hebben dat de kwaliteit van de zorg overeind blijft‚ die nu reeds bestond.

Tevens zijn alle prijzen in alle gemeentelijke cafetaria de hoogte ingegaan en zijn al onze vragen voor sociale correcties met de grond gelijk gemaakt.

De specifieke toelage voor personen met een handicap werd zelfs afgeschaft (voor een luttele besparing van nog geen 1.000 euro) en ga zomaar verder.

Telkenmale werd een voorstel van de oppositie in de grond geboord‚ zogenaamd omwille van budgettaire tekorten. En nu zien we daar een plotse wending in. Dit kunnen we in het geheel niet begrijpen en kunnen dit ook niet aanvaarden.

Sp.a Evergem is wel van oordeel dat er dringend werk moet gemaakt worden van betere faciliteiten voor de sportclub van Sleidinge maar kan niet begrijpen dat‚ nog voor er een uitspraak is van de Raad van State omtrent het aangevochten RUP Sleidinge door de omwonenden‚ er reeds volop plannen worden gemaakt door de gemeente. Alle andere Evergemse sportclubs‚ en dat zijn er heel wat‚ bekijken dit nu met lede ogen aan.

Dit is naar onze mening een ongeoorloofd gebruik van gemeenschapsmiddelen en dit terwijl er zoveel andere noden en investeringen nodig zijn‚ die erg nuttig zijn voor de hele bevolking‚ bv de gemeentelijke basisschool van Evergem moet dringend uitgebreid worden (de leerkrachten moeten nu noodgedwongen vergaderen in de sportzaal‚ want er is geen plaats meer) ; het rusthuis ven Evergem Ter Caele moet dringend vernieuwd worden‚ het zwembad heeft dringend een nieuwe kuip nodig enz ….)